Завершено роботу над документами, які визначають аспекти клірингової діяльності

29 серпня 2013

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку завершила роботу над низкою вимог до договорів про проведення розрахунків у цінних паперах та грошових розрахунків за результатами клірингу, про обслуговування клірингової установи, Розрахункового центру та про кліринг та розрахунки за правочинами (про надання клірингових послуг). Відповідні рішення були прийняті на черговому засіданні комісії, що відбулося 20 серпня 2013 року.

«Перш за все, зазначу, що Комісія розробила та впроваджує ряд нормативно-правових актів, які чітко прописують вимоги до зазначених договорів. Так, Договір про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу укладається між особою, що здійснює кліринг, та Центральним депозитарієм цінних паперів (ЦД), відповідно до якого між особою, що здійснює кліринг, та ЦД здійснюється обмін інформацією, необхідною для здійснення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу, а ЦД на підставі отриманої від особи, що здійснює кліринг, інформації виконуються депозитарні операції на рахунках у цінних паперах клієнтів ЦД з метою забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, облік яких відповідно до компетенції, встановленої Законом України «Про депозитарну систему України», здійснює ЦД, вчиненими на фондовій біржі та поза фондовою біржею з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати», - зазначила Оксана Сальчук, т.в.о. директора департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності НКЦПФР.

Оксана Сальчук наголосила, що договір про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу укладається між Розрахунковим центром та кліринговою установою, відповідно до якого між ними відбувається обмін даними, необхідними для здійснення грошових розрахунків за результатами клірингу з метою забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, вчинених на фондовій біржі та поза нею.

Додамо, що договір про обслуговування клірингової установи та договір про обслуговування Розрахункового центру укладається між кліринговою установою, Розрахунковим центром та ЦД, відповідно до якого ЦД в установленому Комісією порядку на рахунках у цінних паперах клірингової установи та Розрахункового центру здійснює зберігання та веде облік цінних паперів, що використовуються такою особою для створення системи управління ризиками та гарантій з виконання зобов’язань за договорами щодо цінних паперів відповідно до встановленої Законом України «Про депозитарну систему України» компетенції. До того ж, договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг) укладається між особою, що здійснює кліринг, та фондовою біржею, відповідно до якого між цими особами здійснюється обмін інформацією, необхідною для забезпечення виконання укладених на фондовій біржі правочинів щодо цінних паперів.

Прийняті рішення спрямовані на забезпечення виконання правочинів щодо цінних паперів, сприятимуть захисту прав учасників фондового ринку та дотримання ними вимог актів законодавства.

Зазначені документи направлені до Міністерства юстиції України для проходження державної реєстрації.


Довідкова інформація

Рішення, що були затверджені Комісією:
- «Про затвердження Вимог до договору про проведення розрахунків у цінних паперах за результатами клірингу»;
- «Про затвердження Вимог до договору про проведення грошових розрахунків за результатами клірингу»;
- «Про затвердження Вимог до договору про обслуговування клірингової установи та Розрахункового центру»;
- «Про затвердження Вимог до договору про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг)» .

За повідомленням
прес-служби НКЦПФР

Основні цифри
Кількість КУА297на 25.05.20
Кількість ІСІ1445на 25.05.20
Кількість НПФ*60на 25.05.20
Кількість СК*2на 31.03.20
Активи, млн. грн.

366 825

на 31.03.20