Новації закону «Про ІСІ» і перспективи розвитку спільного інвестування

30 серпня 2012

Діяльність української галузі управління активами та ринку спільного інвестування незабаром регулюватиме новий системний закон «Про інститути спільного інвестування».
 
Ухвалений парламентом на початку липня та підписаний Президентом у серпні, він замінить чинний закон «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)», який з урахуванням практики функціонування ІСІ та вимог посткризового розвитку потребував модернізації.

У повному обсязі Закон «Про ІСІ» у новій редакції почне діяти з 1 січня 2014 року. До цього часу має бути підготовлена вся нормативно-правова база. Після опублікування закону буде знято нещодавно введену заборону ІСІ інвестувати в акції банків. Інститути спільного інвестування зможуть бути засновниками та власниками банків, але не більше 10% їх частки.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу брала активну участь у підготовці нового закону «Про ІСІ», ініціатором і розробником якого виступила НКЦПФР. У процесі  підготовки закону враховувався більш як десятилітній досвід діяльності в Україні інститутів спільного інвестування. 

Оновлений закон дозволить розширити можливості інвестування, запровадити нові та цікаві для інвесторів продукти, посприяє залученню та ефективному розміщенню фінансових ресурсів інвесторів, поліпшить якість послуг компаній з управління активами, сформує сприятливе середовище для успішного розвитку спільного інвестування, дасть змогу збільшити обсяги надходжень інвестиційних ресурсів в економіку країни.

Серед основних новацій – розширення лінійки інститутів спільного інвестування. Крім поділу на диверсифіковані чи недиверсифіковані, фонди можуть бути також спеціалізованими або кваліфікаційними. До спеціалізованих належатимуть ІСІ грошового ринку, державних цінних паперів, облігацій, акцій, індексні фонди та фонди банківських металів. Склад та структуру активів спеціалізованих фондів визначено прямими нормами законодавства. При виборі фонду інвестор заздалегідь знатиме, в які активи будуть вкладені кошти та зможе оцінити рівень ризику та доходності такої інвестиції.

Кваліфікаційними вважатимуться ІСІ, які інвестують активи виключно в один із кваліфікаційних класів активів та кошти, а також не мають жодних вимог до структури активів. До кваліфікаційних класів активів належатимуть: об’єднаний клас цінних паперів, клас нерухомості, клас рентних активів, клас кредитних активів, клас біржових товарних активів, а також інші класи активів, приналежність яких до кваліфікаційних визначатиме регулятор ринку.

Ще одним різновидом ІСІ мають стати біржові фонди, цінні папери яких підлягають обов’язковому обігу на визначеній проспектом емісії фондовій біржі із залученням андеррайтера. Оплата цінних паперів такого виду ІСІ може здійснюватися, крім грошових коштів, також іншими активами, визначеними в інвестиційній декларації. Оплата цінних паперів всіх інших ІСІ при їхньому придбанні здійснюватиметься виключного за гроші.

Запровадження таких видів ІСІ відповідає сучасному розвитку сфери спільного інвестування та надає учасникам ринку можливість використання більш широкого переліку інструментів для інвестицій.

У новому законі скасовано можливість придбавати цінні папери ІСІ у розстрочку.

Дещо змінилася і процедура розрахунків з учасниками ІСІ при ліквідації фонду. Якщо діючий закон передбачав можливість розрахунку іншими, ніж грошові кошти, активами фонду виключно з учасниками венчурних ІСІ, то новий закон надає таку можливість всім фондам, які здійснювали приватне розміщення своїх цінних паперів за умови, що така норма є у регламенті фонду та всі учасники фонду надали свою згоду на такий розрахунок.

У законі передбачена чітка послідовність дій при створенні корпоративних та пайових інвестиційних фондів та при проведенні процедури розрахунків з інвесторами під час ліквідації.
Важливою для розвитку корпоративних інвестиційних фондів (КІФів), які створюються у формі акціонерних товариств, але суттєво відрізняється від них, є виведення їх з-під юрисдикції закону «Про акціонерні товариства». Їхня діяльність, в тому числі й корпоративне управління, буде регулюватися виключно законодавством про ІСІ.

Встановлює закон і вимоги щодо іменної форми випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування та існування таких цінних паперів виключно в бездокументарній формі.

Серед інших новацій - удосконалення системи розкриття інформації про діяльність інститутів спільного інвестування, зокрема, оприлюднення інформації про КУА та її фонди на власному веб-сайті компанії. Офіційну інформацію про зареєстровані ІСІ можна буде отримати на Інтернет-сторінці НКЦПФР, де буде оприлюднюватися Реєстр ІСІ. Це сприятиме підвищенню надійності функціонування суб‘єктів спільного інвестування, ефективності інвестиційної діяльності інститутів спільного інвестування, захищеності коштів, вкладених у цінні папери інститутів спільного інвестування.

Закон «Про ІСІ» змінить також порядок придбання і викупу цінних паперів що унеможливить спекулятивні операції досвідчених інвесторів ІСІ, які наражали на збитки інших учасників фонду. Зараз ціна ЦП ІСІ визначається на день подачі інвестором заявки на купівлю/продаж, при цьому розрахунок вартості базується на результатах біржових торгів за попередній день. З 2014 року буде запроваджено новий порядок обрахунку ціни цінного паперу ІСІ, яка визначатиметься на день проведення фактичного розрахунку за відповідною операцією: при купівлі - на день зарахування коштів на рахунок ІСІ; при викупі - на день зарахування викуплених у інвестора цінних паперів на рахунок ІСІ у зберігача.

З набранням чинності нового закону інвестори, як фізичні, так і юридичні особи, отримають більш широкі можливості для ефективного інвестування своїх коштів.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу (УАІБ) є добровільною, недержавною, некомерційною організацією, заснованою на засадах саморегулювання, рівноправності, вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів.

Сьогодні УАІБ об’єднує 346 компаній (КУА), які управляють активами 1289 інститутів спільного інвестування (ІСІ) та 86 недержавних пенсійних фондів (НПФ). На початок липня 2012 року загальна вартість активів в їх управлінні складала понад 109 млрд. грн.

Основні цифри
Кількість КУА294на 23.01.20
Кількість ІСІ1396на 23.01.20
Кількість НПФ*58на 23.01.20
Кількість СК*2на 30.11.19
Активи, млн. грн.352 688на 30.11.19