Схвалено проект рішення, що врегулює обслуговування операцій з цінними паперами іноземних емітентів у вітчизняній депозитарній системі

29 серпня 2012

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку схвалила проект рішення «Про врегулювання питання обслуговування операцій з цінними паперами  іноземних емітентів у Національній депозитарній системі України».

За словами розробників документа, при його підготовці основною метою було приведення механізму обслуговування цінних паперів іноземних емітентів у відповідність нинішнім ринковим реаліям та потребам. Якщо говорити про зміст резолюції, то регулятором встановлюються вимоги до зберігання та обслуговування таких цінних паперів, передбачається обслуговування операцій емітента з розміщеними ним цінними паперами у бездокументарній формі випуску, а також визначаються норми до складання зведеного облікового реєстру Національним депозитарієм України.

Проектом рішення пропонується внести зміни до кількох основоположних документів у цій сфері, що дасть можливість урегулювати питання обігу цінних паперів іноземних компаній вітчизняними депозитаріями та створити сприятливі умови для стимулювання обігу таких цінних паперів в Україні. Так, передбачається внести зміни до Положення про депозитарну діяльність, Положення про розрахунково-клірингову діяльність, Положення про порядок складання адміністративних даних депозитарними установами, що здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів, а також до Порядку заповнення зберігачами цінних паперів електронних форм адміністративних даних.

Документ розроблено відповідно до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів України» та «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу  цінних паперів в Україні», а також з урахуванням розробленого регулятором Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів на український фондовий ринок.

Найближчим часом документ буде оприлюднено на офіційному сайті Комісії та направлено на погодження до профільних міністерств і відомств.

За повідомленням
прес-служби НКЦПФР

Основні цифри
Всього компаній-членів302на 04.09.20
Кількість ІСІ1505на 04.09.20
Кількість НПФ*60на 04.09.20
Кількість адміністраторів НПФ15на 04.09.20
Кількість КУА298на 15.08.20
Кількість СК*2на 31.07.20
Активи, млн. грн.

393 400

на 31.07.20