УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 3-й квартал 2021 року. Загальні результати

07 грудня 2021
УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 3-й квартал 2021 року. Загальні результати

Український фондовий ринок у липні-вересні 2021 року мав переважно низхідну динаміку, що відбувалося на тлі формування нової хвилі коронакризи у світі. Це призвело до пониження доходності окремих секторів ІСІ, зокрема фондів акцій. Проте більшість секторів ІСІ мали кращі результати, ніж у попередньому кварталі й сім із восьми мали додатні показники за період із початку року та за останні 12 місяців. Серед НПФ дві третини фондів показали позитивну доходність за 3-й квартал.

Загалом же індустрії управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів у 3-му кварталі 2021 року продовжували зростати. За секторами, відкриті ІСІ повернулися до висхідного тренду, у тому числі завдяки притоку капіталу, що відновився. Закриті фонди з приватним розміщенням, зокрема й венчурні ІСІ, стало збільшувалися за кількістю й за сукупними активами. Активи НПФ у 3-му кварталі 2021 року також стабільно зростали.  

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

У 3-му кварталі 2021 року загальна кількість компаній з управління активами зросла на шість, до 313. Протягом липня-вересня було створено 9 нових КУА, а три – припинили свою діяльність. Із усіх КУА 286 мали в управлінні від одного до 66-ти фондів, а понад 98% таких компаній управляли принаймні одним венчурним ІСІ.

Адміністраторинедержавних пенсійних фондів (АНПФ)

Кількість АНПФу 3-му кварталі 2021 року не змінилася: 19. Серед них, як і раніше, було 6 компаній, які здійснювали винятково діяльність із адмініструваня НПФ, решта – поєднували її з управлінням активами.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

У 3-му кварталі 2021 року було зареєстровано 54 нових ІСІ. Загальна кількість ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів (сформованих), зростала 16-й квартал поспіль і на кінець вересня становила 1624  (+4.1% за квартал).

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість НПФ в управлінні станом на 30.09.2021 року становила 55 (без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числі 46 відкритих, 3 корпоративних та 6 професійних. Всього активами НПФ управляли 33 КУА.

В адмініструванні 18-ти АНПФ-членів УАІБ у вересні перебувало 57 НПФ: 47 відкритих, 4 корпоративних та 6 професійних.

Страхові компанії (СК)

Кількість СК, що передали свої активи в управління КУА, та кількість КУА, що надавали такі послуги, у 3-му кварталі 2021 року не змінилася: станом на 30.09.2021 одна така компанія продовжувала управляти активами двох СК.

Активи в управлінні та ВЧА

Усі інституційні інвестори

Сукупні активи в управлінні КУА у 3-му кварталі продовжували прискорювати зростання – до 6.4% за три місяці – і станом на 30.09.2021 сягнули 507 806 млн грн. Із початку року ці активи зросли на 19.6%, а за останні 12 місяців на кінець вересня – на 26.9%.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Загальні активиусіх ІСІ в управлінні, включно з тими, які ще не досягли нормативу, також зросли на 6.4%за 3-й квартал, а за останній рік – на 27%. Станом на 30.09.2021 вони дорівнювали 505 498 млн грн.

Активидіючих ІСІ, що досягли нормативу мінімального обсягу активів(сформованих), на кінець вересня 2021 року досягли 496 066 млн грн.  За3-й квартал вони зросли на 6.0% (як і за 2-й), із початку 2021 року – на 19.8%, а за останні 12 місяців – на 25.8%.

Вартість  чистих  активів усіх сформованих ІСІ станом на кінець вересня 2021 року сягнула 373 066 млн грн.У липні-вересні вона прискорила квартальний темп зростання, але уповільнила – річний: +5.0% за три місяці та +20.5% за останній рік. За 9 місяців 2021 року ВЧА сформованих ІСІ додала 15.8%.

Сукупний чистий рух капіталу у відкритих ІСІ у 3-му кварталі 2021 рокуповернувся допозитивного: +5.8 млн грн. Чистий притік до сектору із початку року залишався позитивним, як і річний, що уповільнився на кінець вересня до 60.млн грн.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Активи  НПФ в управлінні КУА у липні-вересні 2021 року прискорили квартальне зростання до 3.3%, але річне – уповільнили до 11.6%. За перші 9 місяців року вони додали 8.3% і станом на 30.09.2021 досягли 2 120 млн грн.

НПФ в адмініструванні членів УАІБ на кінець вересня мали 122 млн грн активів, тобто на 2.7% більше, ніж у червні.

Страхові компанії (СК)

Активи  СК в управлінні КУА у 3-му кварталі 2021 року продовжували зростати – посиленим темпом: +6.4%. Із початку року вони додали 9.9%, а за останні 12 місяців – 15.8% і станом на кінець вересня дорівнювали майже 188 млн грн.

Основні цифри
Всього компаній-членів309на 12.08.22
Кількість КУА303на 12.08.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 12.08.22
Кількість ІСІ1767на 12.08.22
Кількість НПФ*57на 12.08.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21