УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 2-й квартал 2021 року. Інститути спільного інвестування

02 вересня 2021
УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування пенсійних фондів в Україні за 2-й квартал 2021 року. Інститути спільного інвестування

У квітні-червні 2021 року галузь управління активами інститутів спільного інвестування в Україні прискорила зростання за обсягом активів в управлінні, чому також сприяло стабільне нарощення кількості фондів.

Ключовими трендами індустрії управління активами в Україні у 2-му кварталі 2021 року були:

  • Подальше збільшення кількості КУА;
  • Практично сталий приріст кількості зареєстрованих ІСІ та кількості сформованих ІСІ – майже тільки за рахунок венчурних фондів;
  • Подальше прискорення квартального та річного зростання сукупної вартості активів та ВЧА усіх ІСІ в цілому, при цьому:
  • ВЧА відкритих ІСІ зменшилася за квартал, але за півріччя зросла у півтора раза – за рахунок значного руху капіталу із/до фондів;
  • Збільшення кількості інвесторів в ІСІ – як за рахунок врахування раніше необлікованих фізичних осіб-резидентів в інтервальних фондах, так і додаткових продажів новим інвесторам у всіх секторах ІСІ;
  • Зменшення сукупних інвестицій юридичних осіб-резидентів України в ІСІ та їхньої частки у сукупній ВЧА фондів; подальше нарощення вкладень із боку місцевих індивідуальних інвесторів та нерезидентів – переважно на користь венчурних та інших фондів закритого типу;
  • Подальше зменшення сукупної вартості та частки цінних паперів і деривативів в активах ІСІ, зокрема усіх секторів закритих фондів, а у відкритих ІСІ, на відміну від 1-го кварталу – їх збільшення;
  • Зниження квартальної доходності у ¾ секторів ІСІ за типами фондів та класами активів, але збереження позитивних показників – у половині з них.

Динаміка українського фондового ринку була доволі волатильною у цей період і, хоча загалом висхідний тренд на ньому зберігався, разом із підвищеною інфляцією й майже незмінною доходністю за державними облігаціями це негативно вплинуло на доходність більшості секторів ІСІ, що інвестують значну частку своїх активів у цінні папери. Та це не заважало стабільному зростанню інвестицій у фонди приватного капіталу, що працюють переважно поза організованими ринками. 

Станом на кінець червня 2021 року сукупна вартість наявних інвестицій ІСІ у капітал українських компаній у різних секторах економіки, включно із наданими їм позиками або придбаними їхніми акціями, облігаціями і векселями, становила близько 430 млрд грн. Крім того, ІСІ були кредиторами уряду України та місцевих рад на загальну суму понад 3 млрд грн, банків – майже на 13 млрд грн.

Основні цифри
Всього компаній-членів313на 24.09.21
Кількість КУА307на 24.09.21
Кількість адміністраторів НПФ20на 24.09.21
Кількість ІСІ1623на 24.09.21
Кількість НПФ*56на 24.09.21
Кількість СК*2на 31.07.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

483 907

на 31.07.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 084на 31.07.21