УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування недержавних пенсійних фондів в Україні 4-й квартал та 2023 рік. Інститути спільного інвестування

13 травня 2024
УАІБ: Огляд діяльності індустрій управління активами інституційних інвесторів та адміністрування недержавних пенсійних фондів в Україні 4-й квартал та 2023 рік. Інститути спільного інвестування

У 4-му кварталі та впродовж усього 2023 року, в умовах повномасштабної війни росії проти України, що тривала другий рік, вітчизняна галузь управління активами ІСІ продовжувала працювати й прискорювала темпи зростання як за кількістю новостворених фондів, так і за активами в управлінні. Водночас, зменшення кількості КУА тривало, попри появу нових компаній.

Ключовими трендами індустрії у 2023 році були:

  • Прискорення зменшення кількості КУА на тлі війни та нових регуляторних викликів;
  • Збільшення кількості зареєстрованих та сформованих ІСІ – вже котрий рік лише за рахунок венчурних КІФ, при зменшенні кількості венчурних ПІФ;
  • Продовження зростання сукупної вартості активів та ВЧА визнаних ІСІ в цілому, при цьому:
  • ВЧА відкритих, інтервальних і закритих ІСІ загалом і зокрема – з приватним розміщенням (крім венчурних) зросла, на відміну від попереднього року, – при збільшенні кількості закритих фондів;
  • Сповільнений, але все ж значний чистий відтік капіталу з відкритих ІСІ, який, проте, вперше за тривалий час не був визначальним у динаміці ВЧА сектору й не завадив її зростанню;
  • Подальше збільшення сукупних інвестицій юридичних осіб-резидентів України в ІСІ й одночасне скорочення їхньої частки у сукупній ВЧА фондів на тлі стрімкішого зростання коштів місцевих індивідуальних інвесторів, вага яких у сукупній ВЧА ІСІ в цілому та у венчурних фондах зокрема продовжувала збільшуватися;
  • Прискорене збільшення кількості інвесторів у закритих ІСІ з приватним розміщенням (крім венчурних) – зокрема завдяки новим фондам у секторі; подальше незначне зменшення кількості учасників у відкритих ІСІ та, на відміну від 2022 року, її зростання – у венчурних фондах;
  • Збільшення частки цінних паперів і деривативів в усіх секторах ІСІ, окрім венчурних, – переважно завдяки нарощенню вкладень в ОВДП;
  • Підвищення доходності в усіх секторах ІСІ за типами фондів, способами розміщення та класами активів порівняно з 2022 роком і позитивна доходність у семи із восьми з них.

Таким чином, у 2023 році галузь ІСІ в Україні продовжувала зростати, попри воєнний стан і посилення регуляторних викликів для компаній з управління активами, хоча низка КУА змушена була вийти з ринку. Та створення нових венчурних корпоративних фондів більш ніж удвічі випереджало закриття пайових і у 4-му кварталі прискорилося майже до рівня 1-го кварталу 2022 року (до 24 лютого), засвідчуючи незмінну вже багато років привабливість для інвесторів саме цієї форми створення фондів. Венчурні ІСІ забезпечили зростання активів і ВЧА галузі в цілому вище рівня кінця 2021 року, до початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

Певне зростання українського фондового ринку за 2023 рік сприяло підвищенню доходності ІСІ, що інвестують у цінні папери, хоча посилена загальна волатильність ринку і його падіння у 4-му кварталі заважали суттєвому поліпшенню результатів діяльності фондів, зокрема, класу акцій. Водночас, переважаюча частка активів ІСІ поза організованими ринками капіталу й на порядок більша порівняно з ключовим індексом акцій України кількість випусків цінних паперів в активах відкритих та інтервальних фондів, що інвестують переважно саме в біржові інструменти, давали можливість фондам отримувати привабливу доходність на свої активи й збільшувати вартість інвестицій своїх учасників. Низка ІСІ кожного типу, способу розміщення і класу, на тлі переважного підвищення доходності й одночасного зниження інфляції у 2023 році, більш ніж компенсували втрати від неї, а також продовжували успішно конкурувати з іншими напрямами інвестування, зокрема із гривневими ОВДП та зі строковими депозитами, у тому числі у валюті, попри девальвацію гривні наприкінці року.

На кінець 2023 року сукупна вартість наявних інвестицій ІСІ у капітал переважно українських компаній у різних секторах економіки, включно із наданими їм позиками або придбаними їхніми акціями, облігаціями і векселями, становила понад 537 млрд грн. Крім того, ІСІ збільшили кредитну підтримку уряду через придбання державних облігацій України майже втричі за цей рік – до понад 5 млрд грн. Вони також залишалися кредиторами банків, з нарощенням суми наданих їм коштів до понад 13 млрд грн.

Основні цифри
Всього компаній-членів284на 20.05.24
Кількість КУА279на 20.05.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 20.05.24
Кількість ІСІ1785на 20.05.24
Кількість НПФ*52на 20.05.24
Кількість СК*1на 31.03.24
Активи в управлінні КУА, млн грн616 160на 31.03.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 908на 31.03.24