УАІБ: Аналітичний огляд ринку управління активами інституційних інвесторів за 2-й квартал 2019 року. Загальні результати.

03 вересня 2019

У 2-му кварталі 2019 року українська індустрія управління активами ІСІ продовжувала рухатися висхідним трендом, зростаючи за кількістю фондів та вартістю їхніх активів в управлінні. А проте кількість інститутів спільного інвестування, що перебували у процесі ліквідації, на кінець червня зросла.

Незмінним у цей період залишався попит з боку інвесторів на корпоративні венчурні ІСІ, що, разом із пайовими фондами цієї категорії почали нарощували свої приватні інвестиції у різноманітні проекти, підтримуючи сталий тренд зростання небанківського фінансування економіки України.

Кількість учасників ринку

Компанії з управління активами (КУА)

У 2-му кварталі 2019 року кількість компаній з управління активами зменшилася із 298 до 295 – цілком за рахунок виходу з ринку трьох київських компаній.

З усіх діючих КУА, станом на кінець червня 280 компаній мали в управлінні від одного до 36-ти ІСІ, а понад 99% від усіх таких КУА управляли принаймні одним венчурним фондом.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

У квітні-червні 2019 року було зареєстровано 30 нових ІСІ. З урахуванням фондів, які закрилися протягом 2-го кварталу, станом на 30.06.2019 кількість діючих зареєстрованих ІСІ, за даними УАІБ, збільшилася до 1822 (+1.6% за 2-й квартал).

Кількість ІСІ, які досягли нормативу мінімального обсягу активів (сформованих), стабільно зростала і на кінець червня 2019 року досягла 1259 (+22 фондів, або +1.8% за 2-й квартал).

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Кількість НПФ в управлінні станом на 30.06.2019 року залишалася на рівні 58 (без урахування корпоративного фонду НБУ), у тому числі 45 відкритих, 7 корпоративних та 6 професійних. Всього активами НПФ управляли 33 КУА (на одну менше, ніж на кінець березня).

Страхові компанії (СК)

Кількість СК, що передали свої активи в управління КУА, а також КУА, що надавали такі послуги, упродовж квітня-червня 2019 року залишалася незмінною – таких страхових компаній станом на 30.06.2019 було 2, а КУА була одна.

Активи в управлінні та ВЧА

Усі інституційні інвестори

Сукупні загальні активи в управлінні КУА зросли за 2-й квартал на 0.7% і на 30.06.2019 сягнули 338 876 млн. грн. У річному вимірі, з червня 2018 року, уповільнили зростання до +17.1%.

Інститути спільного інвестування (ІСІ)

Загальні активи ІСІ в управлінні, включно з тими, які ще не досягли нормативу мінімального обсягу активів, у 2-му кварталі 2019 року зросли також на 0.7% та на 17.1% за рік, до 337 274 млн. грн.

Активи діючих ІСІ, що досягли нормативу мінімального обсягу активів («визнаних» ІСІ), зросли за 2-й квартал на 3.7%, за 1-е півріччя 2019 року – на 10.9%, а за останні 12 місяців – прискорилися до +17.3%. На 30.06.2019 вони становили 329 047.5 млн. грн. Квартальне зростання було зосереджене у венчурних фондах, зокрема, завдяки подальшому збільшенню їхньої кількості. У той же час, ІСІ, що інвестують здебільшого в інструменти фондового ринку (відкриті та інтервальні ІСІ, майже усі – з публічним розміщенням), зазнали зменшення активів через його переважно негативну динаміку у 2-му кварталі.

Вартість чистих активів сформованих ІСІ («визнаних») у квітні-червні 2019 року уповільнила квартальне зростання до 3.3%, але прискорила – річне (+14.1%). З початку 2019 року ВЧА ІСІ в цілому збільшилася на 8.0%, до 254 784.1 млн. грн. станом на 30.06.2019.

Недержавні пенсійні фонди (НПФ)

Активи НПФ в управлінні КУА у 2-му кварталі 2019 року прискорили квартальне і річне зростання – до 5.6% і 19.0% відповідно, а з початку року додали 10.3%. Станом на 30.06.2019 вони сягнули 1 505.1 млн. грн.

Страхові компанії (СК)

Активи СК в управлінні КУА за 2-й квартал 2019 року зросли на 3.5%, а за 1-е півріччя – на 15.9%, тож і сповільнили річне падіння у червні до -13.8%. Станом на 30.06.2019 ці активи становили 92.7 млн. грн.

Активи визнаних ІСІ в управлінні

Динаміка ВЧА фондів

ВСІ ІСІ (крім венчурних)

ВЧА венчурних ІСІ