УАІБ: Аналітичний огляд ринку управління активами за 1 квартал 2017 року

01 червня 2017

У 1-му кварталі 2017 року провідні фондові ринки світу помірно зростали, в умовах відносної стабілізації макроекономічних показників та переважно позитивних очікувань інвесторів щодо руху глобальної економіки та її ключових ринків.

Деякі позитивні зрушення в економіці та підвищена увага з боку міжнародних інвесторів сприяли активному зростанню й провідних українських акцій. Інститути спільного інвестування, що зберігали значну частину активів інвестованих у фондовий ринок, як наслідок, отримали підвищену доходність, що сприяла конкурентоспроможності фондів з публічною пропозицією, зокрема відкритих ІСІ та фондів акцій, поряд із іншими видами фінансових інструментів та найпопулярніших напрямів інвестування заощаджень.

Інвестори відкритих фондів у цей час віддавали перевагу фіксуванню прибутків або поліпшених результатів від інвестування в них, у той час як інтервальні та закриті фонди з приватним розміщенням активно залучали інвесторів, що відновили жвавий ріст індустрії. Цьому сприяли й відносно стабільні умови діяльності фондів та КУА протягом 1-го кварталу 2017 року.

Ключовими трендами індустрії управління активами в Україні у 1-му кварталі 2017 року були:

Кількість КУА, за даними УАІБ, залишилася на рівні 295 компаній. При цьому протягом кварталу було створено три нові компанії у Києві та Харкові.

Кількістьзареєстрованих ІСІ (загальна) станом на 31.03.2017 зросла із 1625 до 1648, а фондів, що досягли нормативу мінімального обсягуактивів, – із 1130 до 1143. Приріст визнаних фондів був пов’язаний, переважно, з динамікою венчурних КІФ (+11). Кількість відкритих ІСІ зменшилася на один фонд.

Активи ІСІ, що досягли нормативів, повернулися до висхідної динаміки і відновили значну частину скорочення за попередній квартал (+16 750 млн. грн.,+7.3%, після -9.2%). Станом на 31.03.2017 вони становили 246 938 млн. грн., у тому числі венчурних фондів – 238 629 млн. грн. (+7.4%, після -9.3%). При цьому зростання спостерігалося в усіх секторах ІСІ.

ВЧА усіх ІСІ разом піднялася на 8.6% за 1-й квартал 2017 року (після -11.3% у 4-му кварталі 2016-го) – до 204 530 млн. грн., у тому числі венчурних ІСІ – 196 592 млн. грн., відкритих – 61 млн. грн. При цьому приріст ВЧА закритих ІСІ (зокрема і венчурних) був стрімкішим за нарощення загальних активів, тобто в цілому фонди за квартал зменшили леверидж (частку позикових коштів у структурі активів).

Рух капіталу у відкритих ІСІ у 1-му кварталі 2017 року був негативним вдруге поспіль та прискорився до -1.4 млн. грн., а річний – до , а річний – до -2.2 млн. грн. Водночас, як і раніше, було кілька фондів, які залучили додатковий капітал у цей час.

Кількістьінвесторів ІСІ у січні-березні 2017-го стрімко зросла (+7 242, +2.8%, після -0.06% у 4-му кварталі 2016) – попитом серед громадян України користувалися інтервальні та закриті фонди з публічною пропозицією, а серед іноземних підприємств – венчурні ІСІ. У відкритих фондах чисельність вкладників несуттєво зменшилася як за квартал, так і в річному вимірі (-7, -0.4% та -58, -3.3%). Всього в ІСІ станом на 31.03.2017 року було 268 526 інвесторів, 96.6% із яких були роздрібними вкладниками - резидентами України.

Найбільшими інвесторами ІСІ (за часткою у ВЧА) в цілому залишалися українські юридичні особи, які значно збільшили свої інвестиції протягом січня-березня 2017 року та розширили свою частку у сукупних чистих активах ринку із 68.4% до 69.1%. У венчурних фондах їхня вага зросла із 69.9% до 70.7%. У відкритих фондах, попри деяке скорочення, лідирували фізичні особи - резиденти (73.3%, після 73.6%).

Структура активів ІСІ у 1-му кварталі 2017 року засвідчила рух у напрямку зростання сукупної вартості вкладень у цінні папери в усіх секторах та їх ваги – у відкритих, інтервальних та закритих ІСІ з публічною пропозицією. Така ж динаміка була характерна зокрема і для акцій в активах ІСІ. Станом на 31.03.2017 в агрегованому портфелі активів ІСІ цінні папери становили від 20.7% та 30.6% у венчурних та в інших закритих ІСІ з приватною емісією до 68.9% та 75.2% у відкритих та інтервальних ІСІ.

Венчурні фонди збільшили сукупні вкладення в акції, після скорочення наприкінці 2016 року, хоч і не повернули їх до рівня 3-го кварталу минулого року. Значно стрімкіше нарощення «інших» активів сектором зменшило вагу акцій та збільшило частку перших із 74.3% до 74.9%.

Відкриті ІСІ несуттєво збільшили обсяг коштів у банках, що, на тлі динамічного зростання зведеного портфеля акцій, звузило частку перших із 24.8% до 24.5%. Акції ж становили майже 42% активів сектору (після 36.6% на початку року).

Доходність ІСІза 1-й квартал 2017 року піднялася майже в усіх секторах (окрім закритих невенчурних ІСІ з приватною емісією та фондів облігацій). Найдоходнішими за середнім показником приросту вартості вкладень виявилися відкриті фонди (за типами ІСІ) – +10.2% (після +1.8% у 4-му кварталі 2016-го), а серед диверсифікованих та спеціалізованих ІСІ з публічною пропозицією (за класами активів) – знову фонди акцій (+15.7%, після +11.8%).

Лідерамиза доходністю за рік залишалися також відкриті ІСІ (+25.1%), а за класами – фонди акцій (+64.5%).

У 1-му кварталі 2017 року тривало зростання активів пенсійних фондів та страхових компаній в управлінні (+5.8% та +27.3% відповідно), при незмінній кількості учасників ринку (КУА та НПФ і СК).

Активи визнаних ІСІ в управлінні

Динаміка ВЧА фондів

ВСІ ІСІ (крім венчурних)

ВЧА венчурних ІСІ