УАІБ: Аналітичний огляд ринку управління активами за 4 квартал та 2016 рік

03 травня 2017

У 2016 році, третій рік, поспіль тривало скорочення кількості учасників індустрії управління активами в Україні – як КУА, так і діючих фондів в управлінні та їхніх інвесторів. Зменшилися цього року й активи в управлінні.

Кількість компаній з управління активами у 2016 році скоротилася із 313 до 295.

Кількість інститутів спільного інвестування – тих, що досягли нормативу мінімального обсягу активів, – зменшилася, а проте нових зареєстрованих ІСІ за рік з’явилося більше, ніж тих, що закрилися, – вперше за три роки. Протягом року найбільше було ліквідовано венчурних ПІФ, а також відкритих та закритих диверсифікованих ПІФ, тоді як кількість діючих венчурних КІФ продовжила стрімке зростання.

Сукупні активи в управлінні та чисті активиІСІ у 2016 році вперше зменшилися. Таку динаміку визначили венчурні фонди, хоча скорочення тривало й у секторах інших закритих ІСІ та інтервальних фондів. Відкриті ж ІСІ вперше з 2010 року мали приріст активів та ВЧА. Станом на 31.12.2016 активи індустрії становили понад 230 млрд. грн., чисті активи – майже 188 млрд. грн.

ІСІ з публічною пропозицією, зокрема відкриті фонди та фонди акцій, на відміну від попереднього року та на тлі зміни тренду руху фондових індексів на висхідний, переважно мали позитивні результати у 2016 році. Відтік капіталу тривав у відкритих ІСІ протягом 5.5 років, однак впав ще у декілька разів, порівняно з 2015 роком, а у 3-му кварталі сектор отримав чистий притік вперше з 2-го кварталу 2011 року.

Інвесторів за 2016 рік стало менше в усіх секторах ІСІ, хоча у 4-му кварталі зросла кількість іноземних підприємств-інвесторів в інтервальних, закритих ІСІ з приватним розміщенням (крім венчурних), а також іноземних громадян – у закритих ІСІ з публічною пропозицією.

Сукупні вкладення вітчизняних підприємств – найбільших інвесторів в ІСІ – у 2016 році суттєво скоротилися, натомість громадян України та іноземних інвесторів - юридичних осіб – продовжували зростати. Найпопулярнішими серед різних категорій вкладників були венчурні фонди. Іноземні підприємства також збільшили обсяг своїх коштів у відкритих ІСІ. Частка в активах усіх ІСІ, що належить нерезидентам (переважно юридичним особам), у 2016 році збільшилася до понад 21%.

Доходність ІСІ у 2016 році, після зниження у 2015-му, зросла. Середній дохід учасників відкритих ІСІ за рік повернувся у позитивну зону та несуттєво відстав від приросту індексу УБ та процентів за банківськими депозитами.

Закриті ІСІ також мали позитивні результати за рік, причому середня доходність фондів з публічною емісією була удвічі вищою, ніж фондів з приватною пропозицією, що практично повторило тренд минулого року.

Серед відкритих ІСІ майже усі фонди забезпечили зростання вартості вкладень інвесторів у 2016 році. При цьому 7 фондів мали доходність вищу, ніж індекс УБ, 10 принесли більший дохід, ніж депозити у євро, а два фонди були доходнішими за «золоті» вклади.

Серед диверсифікованих ІСІ з публічною пропозицією найвищі результати цього року показали фонди акцій та фонди облігацій. Першим сприяв як ріст фондового ринку у середині року, так і динаміка окремих учасників у 4-му кварталі.

Активи недержавних пенсійних фондівв управлінні у 2016 році продовжували зростати, у той час як кількість фондів, а також КУА, які управляють ними – зменшуватися.

Найбільшим сегментом за кількістю та сукупними активами в управліннізалишалися відкриті НПФ, хоча їхня вага за рік зменшилася на тлі стрімкішого росту інших секторів, зокрема корпоративних фондів.

На кінець 2016 року вже тільки половина коштів НПФ була інвестована у цінні папери (переважно ОВДП, а у професійних НПФ – також у корпоративні облігації), а значний приріст коштів на депозитах у банках забезпечив розширення їх частки в активах НПФ. Обсяг активів у цінних паперах збільшився за рік лише в корпоративних НПФ, однак і тут їхня вага зменшилася практично до половини. Найбільшу частку фондових інструментів в активах мали професійні НПФ.

Страхових компаній з активами в управлінні у 2016 році побільшало, а кількість КУА, що надавали їм послуги, за рік не змінилася. Сукупна вартість активів СК в управлінні різко зросла у відносному вимірі, хоча її обсяг залишався невеликим.

У цілому, результати 2016 року були переважно позитивними для інвесторів ІСІ з публічною пропозицією, зокрема відкритих фондів та диверсифікованих фондів, зорієнтованих на інвестиції в акції, адже фондові індекси протягом року рухалися переважно вгору.

Водночас, нестабільне регуляторне середовище, зокрема штучне звуження фондового ринку адміністративними методами, заважало активнішому та глибшому зростанню індустрії. Фонди з приватним розміщенням знаходили нові інструменти для інвестиційної діяльності, а професійні учасники ринку - КУА пристосовувалися до підвищених вимог регулятора українського фондового ринку, зокрема скорочення лістингу бірж.

Серед очікуваних змін у регулюванні ринку – подальші зміни в регулюванні, зокрема, підвищення пруденційних вимог до КУА, як і решти професійних учасників ринку, та загалом підготовка змін до законодавства про ІСІ, з огляду на плани регулятора щодо транспонування норм європейського законодавства з інвестиційних фондів та управління активами з метою імплементації Угоди про Асоціацію з ЄС та реалізацією Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року.

Сподівання учасників ринку на зважену, системну розробку та поетапне впровадження змін, що були висловлені раніше, залишаються актуальними і на наступний рік.

Розширення спектру ліквідних інструментів ринків капіталу, у тому числі деривативів, задля забезпечення диверсифікації портфелів та управління ризиками інституційних інвесторів, разом зі збалансованим та стимулюючим підходом до регулювання фондового ринку та розвитком його інфраструктури і широким залученням перш за все внутрішніх інвесторів, як очікують професійні учасники ринку, і надалі будуть серед пріоритетних завдань, над виконанням яких вони сподіваються працювати разом із регуляторами.

Активи визнаних ІСІ в управлінні

Динаміка ВЧА фондів

ВСІ ІСІ (крім венчурних)

ВЧА венчурних ІСІ