УАІБ: Аналітичний огляд діяльності ІСІ у 3 кварталі 2016 року

01 грудня 2016

Протягом 3-го кварталу 2016 року міжнародні фондові ринки переважно оговтувалися після референдуму у Великобританії щодо Brexit, що спровокував різноспрямовану динаміку ключових індексів акцій у Європі та США початково, але не завадив усім зрости за результатами липня-вересня.

Українські індекси, що продовжували стрімко підніматися двозначними темпами приросту в оптимістичному середовищі, штовхали вгору й доходність ІСІ, особливо відкритого типу та фондів акцій. Це відбувалося в умовах подальшого звуження фондового ринку, але за незмінних – вперше цього року – регуляторних умов діяльності фондів та КУА.


У той час, коли притік до інвестиційних фондів у ЄС збільшився, українські відкриті ІСІ вперше за понад 5 років зламали негативну динаміку руху капіталу і залучили додаткові кошті від інвесторів.

Ключовими трендами української галузі управління активами інституційних інвесторів у 3-му кварталі 2016 року були такі зміни.

Кількість КУА, за даними УАІБ, зменшилася із 304 до 300, водночас протягом кварталу знову було створено дві нові компанії у Києві.

Кількість зареєстрованих ІСІ (загальна) станом на 30.09.2016 зросла із 1572 до 1601, а фондів, що досягли нормативу мінімального обсягу активів, – скоротилася із 1135 до 1127. Це знову було пов’язано, перш за все, з динамікою венчурних ПІФ (-14). Відкритих ІСІ знову стало менше на 3 фонди (у т.ч. один спеціалізований). Також закрився останній інтервальний КІФ, а венчурних стало ще на 17 більше.

Активи ІСІ, що досягли нормативів, прискорили зростання до +8 402 млн. грн. (+3.4%, після +3.2% у 2-му кварталі) і станом на 30.09.2016 становили 253 609 млн. грн., у тому числі венчурних фондів – 244 785 млн. грн. (+4.0%). Нарощення активів останніми компенсувало зменшення інших закритих ІСІ – як із публічним, так і приватним розміщенням (крім венчурних). У 3-му кварталі значно прискорився ріст активів відкритих ІСІ (+7.5%), а ще стрімкіший підйом зафіксовано у секторі інтервальних фондів (+13.5%).

ВЧА зростала дещо меншими темпами в усіх секторах, а у венчурних – майже утричі слабше, ніж загальні активи, що засвідчило переважне нарощення зобов’язань цими фондами в цілому. Сукупні чисті активи збільшилися на 2 704 млн. грн. (+1.3%, після +3.5%) і на кінець вересня дорівнювали 212 407 млн. грн., у тому числі венчурних ІСІ – 204 041 млн. грн., відкритих – 58 млн. грн.

Рух капіталу у відкритих ІСІ у 3-му кварталі 2016 року, вперше за 21 квартал, був позитивним (+1.0 млн. грн.), хоча у вересні сектор мав чистий відтік. Річний відтік, як і з початку 2016 року, різко впав – нижче 1 млн. грн.

Кількість інвесторів ІСІ загалом продовжувала зменшуватися (-155, -0.1%). Це торкнулося усіх секторів та категорій вкладників, окрім роздрібних інвесторів - громадян України у відкритих фондах, де їх чисельність вперше принаймні за два роки зросла, хоч і символічно (+3). Всього в ІСІ станом на 30.09.2016 року було 261 550 інвесторів.

Найбільшими інвесторами ІСІ в цілому залишалися українські юридичні особи, чому не завадило подальше скорочення їхньої частки у сукупній ВЧА – із 72.4% до 71.3%. Вони ж залишалися і ключовими інвесторами венчурних ІСІ (72.6%), у відкритих фондах із аналогічним показником лідирували фізичні особи - резиденти (72.7%). За 3-й квартал вітчизняні підприємства скоротили свої вкладення в ІСІ менше ніж на 9 млн. грн. (після -2 141 млн. грн. у 2-му), іноземні – наростили їх ще на 2 412 млн. грн., а громадяни України – на 558 млн. грн. Всього інвестори-резиденти на 30.09.2016 мали 163 млрд. грн. в усіх ІСІ, нерезиденти – 41 млрд. грн. в усіх ІСІ.

Структура активів ІСІ у липні-вересні змінилася у протилежний бік з точки зору вкладень у цінні папери в усіх секторах, крім венчурних фондів: вага фондових інструментів зменшилася. Однак цей перерозподіл в активах відбувся при продовженні зростання сукупної вартості цінних паперів в усіх секторах ІСІ (крім закритих).

Венчурні фонди і далі збільшували сукупні вкладення в акції, хоча їхня частка на кінець кварталу дещо скоротилася (+777 млн. грн., 11.6% в активах). Водночас, найбільше тут зросли «інші» активи, що, як і раніше, становили ¾ зведеного їх портфеля. Відкриті ІСІ активно наростили грошові кошти, частка яких у секторі досягла майже ¼, але основною складовою активів тут лишалися акції (39.2%).

Станом на 30.09.2016 в агрегованому портфелі активів ІСІ цінні папери становили від 21.5% у венчурних та 35.9% в інших закритих ІСІ, до 69.2% – у відкритих та 73.9% – в інтервальних.

Доходність ІСІ за 3-й квартал піднялася ще вище – в усіх секторах, окрім закритих фондів із приватним розміщенням. Найдоходнішими за середнім показником приросту вартості вкладень були знову відкриті фонди (за типами ІСІ), що принесли +6.6%, а серед диверсифікованих та спеціалізованих ІСІ з публічною емісією за класами активів – також знову фонди акцій (+14.1%).

Лідерами за доходністю з початку 2016 року були також відкриті ІСІ (+12.0%), а за класами – фонди облігацій (+10.0%). Річна доходність зберігала лідерство за фондами облігацій (+16.9%), а серед секторів за типами ІСІ найвищий показник мали закриті фонди з публічним розміщенням (+21.4%). 

Активи визнаних ІСІ в управлінні

Динаміка ВЧА фондів

ВСІ ІСІ (крім венчурних)

ВЧА венчурних ІСІ