УАІБ: Аналітичний огляд ринку управління активами у 2012 році

29 квітня 2013

На відміну від провідних світових ринків, український фондовий ринок, а разом із ним й індустрія управління активами, у 2012 році переживали не найкращі часи. Напружений розвиток подій на міжнародних ринках, який хоч і мав загалом висхідний тренд, не сприяв поверненню вітчизняних індексів до зростання. Позитив після прийняття довгоочікуваного Закону «Про інститути спільного інвестування» знівелювало запровадження нового акцизного податку на операції з цінними паперами. І все це на тлі стагнації економіки, погіршення інвестиційного клімату, відсутності чітких і стабільних правил, дефіциту надійних фінансових інструментів, жорстких регуляторних норм, більш як 35% втрат вітчизняних фондових індексів.

Загальним трендом вітчизняної індустрії управління активами  у 2012 році було продовження кількісного зростання – за рахунок нових учасників. Результативність же інвестицій, особливо у публічних інвестиційних фондах, була не надто привабливою.

Упродовж 2012 року тривав процес виходу з бізнесу одних КУА та відкриття інших. Активізувався він наприкінці року, напередодні змін регуляторних умов їхньої діяльності у 2013 році. Аналогічно розвивалися ситуація також з інститутами спільного інвестування. Врешті, за рік загальна кількість компаній з управління активами, як і інститутів спільного інвестування, зросла. При цьому традиційно найбільш активний сектор венчурних фондів у 2012 році ще й прискорив темпи. Зменшилися сектори відкритих та інтервальних ПІФ, а також закритих недиверсифікованих КІФ.

Сталим було і зростання ринку з точки зору активів. Сукупні чисті активи усіх ІСІ за 2012 рік прискорили зростання і сягнули 139 261 млн. грн., головним чином – за рахунок венчурних фондів, частка яких збільшилася до 93% за ВЧА, у той час, як за кількістю фондів – до майже 80%.

У 2012 році щомісяця тривав відтік капіталу з відкритих ІСІ, це призвело до того, що річний cукупний показник перевершив минулорічний результат більш ніж удвічі (54.0 млн. грн.) і склав левову частку скорочення ВЧА сектору. Найбільших втрат від виходу інвесторів зазнавали збалансовані фонди та фонди грошового ринку.

Консервативні ІСІ були також і з-поміж тих, доходність яких найбільше впала від знецінення паперів у їхніх портфелях. Однак переважали серед них, природно, фонди акцій. Результати ІСІ за доходністю у 2012 році були в цілому від’ємними, хоча значно підвищилися порівняно із попереднім роком. Відкриті ІСІ показали у середньому -12.6% (із результатами окремих фондів від -56.3% до +14.9%), при цьому 23% відкритих ІСІ примножили капітал вкладників). Інтервальні фонди принесли загалом -12.1%, закриті – -2.8%.

На ринку управління активами недержавних пенсійних фондів у 2012 році спостерігалися як тенденції росту, так і спаду. Кількість КУА, що управляли активами НПФ, як і вартість активів недержавних пенсійних фондів в управлінні, зросла. Водночас, чисельність НПФ в управлінні компаній продовжувала зменшуватися.

Найбільшим сегментом залишалися відкриті НПФ – 66 фондів, понад 77% ринку за активами. Станом на кінець 2012 року в управлінні КУА також були активи 8 корпоративних та 9 професійних НПФ.

Ринок управління активами страхових компаній, який вперше почав суттєво зростати у 2011 році, у 2012-му продовжив цю тенденцію: кількість КУА, які управляли активами страхових компаній, збільшилася до 5, а страхових компаній на обслуговуванні КУА – до 6. Активи страхових компаній в управлінні у 2012-му також демонстрували ріст – до 60.7 млн. грн.

Активи визнаних ІСІ в управлінні

Динаміка ВЧА відкритих фондів

ВЧА ІСІ (крім венчурних)

ВЧА венчурних ІСІ