Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2024 року

08 лютого 2024
Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2024 року

За підсумками січня індекс Української Біржі зменшився на -7,44%, а індекс ПФТС залишився без змін.

За рівнем доходності сектори ІСІ з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (+1,19%), на другому – відкриті ІСІ (+0,40%), даних щодо діяльності інтервальних ІСІ недостатньо для проведення аналізу.  

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 147,19 млн грн. Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення вартості чистих активів становило -4734,92 тис. грн (-3,12%).

У січні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався в межах від +1,69 до -1,10%. За підсумками місяця шість фондів зафіксували зниження рівня доходності, решта завершили місяць зі зростанням.

Лідерами зі зростання вартості чистих активів (ВЧА) у секторі відкритих ІСІ стали:

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+107,38 тис. грн (+1,58%)) – фонд отримав найбільше зростання ВЧА завдяки позитивній переоцінці складових інвестпортфеля;

«Альтус-Збалансований» (+42,78 тис. грн (+0,92%))  так само, збільшення ВЧА відбулося за рахунок зростання активів фонду;

«Альтус-Депозит» (+39,06 тис. грн (+0,65%)) – позитивна переоцінка складових інвестпортфеля призвела до зростання ВЧА.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-4371,00 тис. грн (-5,89%)) – викуп у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-6,94% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -5192,84 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (-647,57 тис. грн (-13,86%)) – викуп у інвесторів значної кількості ІС (-13,40% в обігу) призвів до втрат фондом -624,39 тис. грн «чистими»;

«ОТП Фонд Акцій» (-158,49 тис. грн (-1,61%)) – так само, викуп у інвесторів ІС (-0,67% в обігу) призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -65,92 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (47,41% сукупної ВЧА (69,79 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (16,73% (24,62 млн грн)), третім став фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,57% (9,66 млн грн)). Четверте місце посів фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,27% (9,23 млн грн), на почесному п’ятому місці розташувався фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (4,69% (6,90 млн грн)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,69%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,58%) та «КІНТО-Еквіті» (+1,52%).

Найменші показники у січні зафіксували такі фонди: «Надбання» (-1,10%), «ОТП Фонд Акцій» (-0,68%) та «Софіївський» (-0,66%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 1 інтервальний ІСІ, чисті активи якого, за даними УАІБ, дорівнювали 721,46 тис. грн. Наданих даних було недостатньо, що унеможливило проведення порівняльного аналізу діяльності інтервальних ІСІ.

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 2 закритих ІСІ, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 7,31 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +82,15 тис. грн (+1,14%).

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано, тому не було і будь-яких змін чистого капіталу, зміни ВЧА відбулися за рахунок переоцінки складових інвестпорфеля.

Діапазон доходності закритих фондів у січні був таким: «Індекс Української Біржі» (+4,78%) та «КІНТО-Голд» (-2,40%).

Основні цифри
Всього компаній-членів287на 04.03.24
Кількість КУА281на 04.03.24
Кількість адміністраторів НПФ17на 04.03.24
Кількість ІСІ1781на 04.03.24
Кількість НПФ*55на 04.03.24
Кількість СК*1на 30.11.23
Активи в управлінні КУА, млн грн602 675на 30.11.23
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 753на 30.11.23