Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2022 року

09 лютого 2022

За підсумками січня 2022 року індекс Української Біржі зменшився на -2,19%, а індекс ПФТС –на -0,16%.

За рівнем доходності сектори ІСІ з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (+1,13%), на другому – відкриті ІСІ (-0,28%), інтервальні – на третьому (-1,35%).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 178,84 млн грн. Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило-1754,10 тис. грн (-0,98%).

У січні діапазон доходності відкритих інвестфондів коливався в межах від +2,97 до -4,08%. За підсумками місяця рівень доходності фондів сектору розподілився порівну: половина зі зростанням, половина – зі зниженням.

Лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+311,38 тис. грн (+3,63%)) – завдяки додатковому розміщенню сертифікатів серед інвесторів (+3,30% в обігу) отримав найбільший чистий притік капіталу у розмірі +276,46 тис. грн;

«ВСІ» (+214,59 тис. грн (+10,47%)) – залучення коштів інвесторів (+7,29% в обігу) дозволило фонду отримати +147,74 тис. грн «чистими»;

«ОТП Фонд Акцій» (+25,27 тис. грн (+0,17%)) – так само, завдяки залученню коштів інвесторів (+0,39% ІС в обігу) фонд отримав чистий притік капіталу у розмірі +56,94 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«ОТП Класичний» (-1610,53 тис. грн (-1,80%)) – викуп у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-1,90% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -1705,80 тис. грн;

«КІНТО-Еквіті» (-181,81 тис. грн (-3,70%)) – через зниження ВЧА та викуп у інвесторів ІС (-2,81% в обігу) фонд втратив -137,63 тис. грн «чистими»;

«КІНТО-Класичний» (-488,81 тис. грн (-1,42%)) – так само, зниження ВЧА та викуп у інвесторів ІС (-2,81% в обігу) призвело до відтоку чистого капіталу у розмірі -61,43 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (49,03% сукупної ВЧА (87,66 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (17,42% (31,16 млн грн)), третім став фонд «ОТП Фонд Акцій» (8,24% (14,73 млн грн)). Четверте місце посів фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (4,97% (8,89 млн грн), на почесному п’ятому місці розташувався фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (2,85% (5,09 млн грн)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «ВСІ» (+2,97%), «Альтус-Депозит» (+1,19%) та «КІНТО-Казначейський» (+0,69%).

Найменші показники у січні зафіксували такі фонди: «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (-4,08%), «Софіївський» (-1,81%) та «КІНТО-Класичний» (-1,23%).
 


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 11,84 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -8,83 тис. грн (-1,10%).

Лідером із залучення коштів інвесторів у секторі став фонд «ТАСК Український Капітал» (-8,83 тис. грн (-1,10%)) - завдяки додатковому розміщенню сертифікатів серед інвесторів (+0,25% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +2,00 тис. грн.

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано[1]ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 3закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 15,93 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +42,39 тис. грн (+0,27%).

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано, тому не було і будь-яких змін чистого капіталу, зміни ВЧА відбулися за рахунок переоцінки складових інвестпорфеля.

Діапазон доходності закритих фондів у січні був таким: «КІНТО-Голд» (+5,35%), «Індекс Української Біржі» (-0,56%) та «ТАСК Універсал» (-1,41%).


[1] За наявними даними чистий притік/відтік становив +2,00 тис. грн, але з урахуванням даних фондів, інформації за якими недостатньо для порівняння з минулим періодом, чистий притік/відтік становив -85,25 тис. грн.

Основні цифри
Всього компаній-членів311на 13.05.22
Кількість КУА305на 13.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 13.05.22
Кількість ІСІ1751на 13.05.22
Кількість НПФ*57на 13.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21