Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2021 року

11 лютого 2021

За підсумками січня 2021 року індекс Української Біржі збільшився на +2,99%, а індекс ПФТС – на +2,77%.

За рівнем доходності сектори ІСІ з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (+0,85%), на другому – інтервальні ІСІ (+0,76%), відкриті – на третьому (-0,03%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 115,42 млн грн.Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило+4572,61 тис. грн (+4,29%).

У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +2,88 до -1,30%. За підсумками місяця переважна більшість фондів завершила місяць зі зростанням показників рівня доходності і лише три вийшли у «червону» зону.

Лідерами із залучення коштів інвесторів у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«ОТП Класичний» (+4033,56 тис. грн (+14,62%)) – завдяки значному додатковому розміщенню сертифікатів серед інвесторів (+13,65% в обігу) отримав найбільший чистий притік капіталу у розмірі +3777,75 тис. грн;

«КІНТО-Казначейський» (+82,97 тис. грн (+1,92%)) – залучення коштів інвесторів (+2,99% в обігу) дозволило фонду отримати +128,01 тис. грн «чистими»;

«ОТП Фонд Акцій» (+137,11 тис. грн (+2,01%)) – так само, завдяки залученню коштів інвесторів (+1,44% ІС в обігу) фонд отримав чистий притік капіталу у розмірі +93,97 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+120,17 тис. грн (+0,39%)) – викуп у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-0,41% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -128,27 тис. грн;

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-88,60 тис. грн (-1,30%)) – зниження ВЧА відбулося через негативну переоцінку складових інвестпортфеля;

«ВСІ» (-19,84 тис. грн (-0,89%)) – зменшення вартості інвестпортфеля призвело до зменшення ВЧА.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (27,39% сукупної ВЧА (31,62 млн грн)), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (26,89% (31,03 млн грн)), третім став фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,00% (8,07 млн грн)). Четверте місце посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (6,02% (6,94 млн грн), на почесному п’ятому місці розташувався фонд «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (6,71% (5,81 млн грн)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «Надбання» (+2,88%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,05%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,77%).

Найменші показники у січні зафіксували такі фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-1,30%), «КІНТО-Казначейський» (-1,03%) та «ВСІ» (-0,89%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 4 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 14,24 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +19,91 тис. грн (+0,81%).

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано, тому не було і будь-яких змін чистого капіталу, збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпорфеля.[1]

Доходність вкладень серед інтервальних фондів була такою: «Паритет» (+0,92%) та «ТАСК Український Капітал» (+0,59%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 3закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 15,00 млн грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +169,69 тис. грн (+1,14%).

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано, тому не було і будь-яких змін чистого капіталу, збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпорфеля.

Діапазон доходності закритих фондів у січні був таким: «ТАСК Універсал» (+3,30%), «Індекс Української Біржі» (+1,84%) та «КІНТО-Голд» (-2,59%).

 

[1] За наявними даними чистий притік/відтік становив 0,00 тис.грн, але з урахуванням даних фондів, інформації за якими недостатньо для порівняння з минулим періодом, чистий притік/відтік становив -4,57 тис. грн.

Основні цифри
Всього компаній-членів312на 04.03.21
Кількість ІСІ1544на 04.03.21
Кількість НПФ*58на 04.03.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 04.03.21
Кількість КУА305на 04.03.21
Кількість СК*2на 30.11.20
Активи, млн. грн.

407 813

на 30.11.20