Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2020 року

06 лютого 2020

За підсумками січня 2020 року індекс Української Біржі зменшився на -0,40%, а індекс ПФТС зменшився на  -0,084%.

За рівнем доходності сектори ІСІ з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+2,14%), на другому – закриті (+0,65%), інтервальні ІСІ – на третьому (-0,03%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 14 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 65,66 млн. грн.Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило+837,53 тис. грн. (-3,55%). Рух чистого капіталу у секторі становив -202,61 тис. грн. через значні виплати коштів інвесторам.

У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +7,83 до +0,08%. За підсумками місяця всі фонди завершили місяць зі зростанням показників рівня доходності.

Лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+121,77 тис. грн. (+9,36%)) – завдяки розміщенню 26 сертифікатів (+1,42% в обігу) отримав 19,57 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+216,58 тис. грн. (+2,87%)) - зростання ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля;

«Альтус-Депозит» (+92,52 тис. грн. (+2,21%)) – додаткового розміщення ІС не було, збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+135,77 тис. грн. (+0,47%)) – викуп у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-0,53% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -156,27 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (-23,92 тис. грн. (-0,49%)) – так само, через викуп у інвесторів 39 шт. сертифікатів, чистий відтік становив -45,46 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (+105,41 тис. грн. (+4,50%)) – через пред’явлення до викупу 43 інвестиційних сертифікатів чистий відтік склав -10,44 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (44,54% сукупної ВЧА (29,25 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (11,82% (7,76 млн. грн.)), третім став фонд «Софіївський» (7,81% (5,12 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (7,43% (4,88 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався фонд «Альтус-Депозит» (6,72% (4,41 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+7,83%), «КІНТО-Казначейський» (+4,95%) та «Надбання» (+3,71%).

«Найгірші» показники у січні зафіксували такі фонди: «ТАСК Ресурс» (+0,08%), «КІНТО-Еквіті» (+0,45%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+0,94%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 2 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,42 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +16,75 тис. грн. (+0,70%).

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано, тому не було і будь-яких змін чистого капіталу.

Доходність вкладень серед інтервальних фондів була такою: «Паритет» (+3,34%) та «ТАСК Український Капітал» (-3,41%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 12,26 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +199,72 тис. грн. (+1,76%).

Діапазон доходності закритих фондів у січні: «Індекс Української Біржі» (+1,83%) та «ТАСК Універсал» (-0,54%)

ВЧА фондів за 06.2019 - 06.2020

ВЧА відкритих фондів на кінець червня 2020

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ПІФ "Софіївський"4 902 392.583 5641 375.531 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"715 558.247 30797.92100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВСПІФ ''ОТП Класичний''13 574 344.893 1554 302.481 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 296 938.283663 543.541 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 443 582.0546 192637.41100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"8 405 393.052 0754 050.791 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"3 320 936.9712 256270.96100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 631 865.536785 356.731 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 592 566.541 2563 656.501 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 890 955.544 1051 191.461 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 934 384.241 4341 348.941 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 604 143.255742 794.671 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 034 047.529531 085.041 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"5 749 658.784 247 7461.351.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"3 573 194.525 068705.051 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВС ПІФ "Аргентум"1 437 372.8825 52156.32100.00ТОВ "КУА ОЗОН"

Динаміка ВЧА фондів за 06.2019 - 06.2020

Доходність фондів за червень 2020