Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2020 року

06 лютого 2020

За підсумками січня 2020 року індекс Української Біржі зменшився на -0,40%, а індекс ПФТС зменшився на  -0,084%.

За рівнем доходності сектори ІСІ з публічним розміщенням розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (+2,14%), на другому – закриті (+0,65%), інтервальні ІСІ – на третьому (-0,03%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 14 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 65,66 млн. грн.Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне збільшення чистих активів становило+837,53 тис. грн. (-3,55%). Рух чистого капіталу у секторі становив -202,61 тис. грн. через значні виплати коштів інвесторам.

У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +7,83 до +0,08%. За підсумками місяця всі фонди завершили місяць зі зростанням показників рівня доходності.

Лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+121,77 тис. грн. (+9,36%)) – завдяки розміщенню 26 сертифікатів (+1,42% в обігу) отримав 19,57 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+216,58 тис. грн. (+2,87%)) - зростання ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля;

«Альтус-Депозит» (+92,52 тис. грн. (+2,21%)) – додаткового розміщення ІС не було, збільшення ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+135,77 тис. грн. (+0,47%)) – викуп у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-0,53% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -156,27 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (-23,92 тис. грн. (-0,49%)) – так само, через викуп у інвесторів 39 шт. сертифікатів, чистий відтік становив -45,46 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (+105,41 тис. грн. (+4,50%)) – через пред’явлення до викупу 43 інвестиційних сертифікатів чистий відтік склав -10,44 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (44,54% сукупної ВЧА (29,25 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (11,82% (7,76 млн. грн.)), третім став фонд «Софіївський» (7,81% (5,12 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (7,43% (4,88 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався фонд «Альтус-Депозит» (6,72% (4,41 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+7,83%), «КІНТО-Казначейський» (+4,95%) та «Надбання» (+3,71%).

«Найгірші» показники у січні зафіксували такі фонди: «ТАСК Ресурс» (+0,08%), «КІНТО-Еквіті» (+0,45%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+0,94%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 2 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,42 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +16,75 тис. грн. (+0,70%).

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано, тому не було і будь-яких змін чистого капіталу.

Доходність вкладень серед інтервальних фондів була такою: «Паритет» (+3,34%) та «ТАСК Український Капітал» (-3,41%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 12,26 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на +199,72 тис. грн. (+1,76%).

Діапазон доходності закритих фондів у січні: «Індекс Української Біржі» (+1,83%) та «ТАСК Універсал» (-0,54%)

ВЧА фондів за 01.2019 - 01.2020

ВЧА відкритих фондів на кінець січня 2020

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 422 349.801 858765.521 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 449 311.2210 003244.85100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"790 246.717 307108.14100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 761 863.752 0753 740.651 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 765 114.561 3721 286.521 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 410 381.091 2563 511.441 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 530 810.696785 207.681 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 199 295.843663 276.761 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ "Софіївський"5 124 910.853 5641 437.961 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 246 796.9646 551628.27100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 674 553.415762 907.211 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 876 554.714 1571 173.091 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 084 064.239531 137.521 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "Бонум оптІмум"321 221.468 84036.33100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"

Динаміка ВЧА фондів за 01.2019 - 01.2020

Доходність фондів за січень 2020