Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Лютий 2020 року

13 березня 2020

У лютому українські індекси фондового ринку закрилися зі значним зростанням показників. Так, за результатами місяця індекс УБ збільшився на +4,88%, а індекс ПФТС додав +4,65%.

Доходність інвестиційних фондів з публічним розміщенням за підсумками місяця розподілилася таким чином: на першому місці сектор закритих ІСІ (+2,74%), на другому – відкриті фонди (+2,42%), сектор інтервальних ІСІ – на третьому (+0,54%).

 

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ станом на 28.02.2020 р. становила 85,51 млн. грн. Відповідно до показників на кінець лютого, загальне збільшення вартості чистих активів становило+1470,91 тис. грн. (+2,24%). Через значне залучення коштів інвесторів загальний чистий притік у секторі становив +194,46 тис. грн.[1]

Відкриті фонди завершили місяць переважно зі збільшенням доходності, лише чотири фонди зазнали падіння. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +7,09% до -3,91%.

За результатами лютого лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+100,57 тис. грн. (+5,70%)) – отримав найбільший притік чистого капіталу у розмірі 104,98 тис.грн. через найбільше у секторі залучення коштів інвесторів (+5,98% в обігу);

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+42,90 тис. грн. (+3,02%)) – так само, додаткове розміщення ІС (+7,21% в обігу) дозволило фонду отримати +103,54 тис. грн. «чистими»;

«КІНТО-Казначейський» (+212,85 тис. грн. (+8,69%)) – через зростання вартості чистих активів та залучення коштів інвесторів фонд отримав чистий притік у розмірі +39,74 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+160,05 тис. грн. (+0,55%)) – найбільший чистий відтік у розмірі -47,64 тис. грн. пов'язаний з викупом у інвесторів сертифікатів (-0,16% в обігу);

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+88,53 тис. грн. (+5,29%)) – викуп в учасників фонду 2-х інвестиційних сертифікатів призвів до відтоку капіталу у розмірі -6,16 тис. грн.

Основні гравці сектору у лютому розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (34,39% сукупної ВЧА (29,41 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (11,47% (9,81 млн. грн.)), третє місце -  «ОТП Класичний» (10,02% (8,57 тис. грн.). Четверте місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,42% (8,05 млн. грн.)), фонд «Софіївський» (6,26% (5,36 млн. грн.)) розмістився на п’ятій сходинці.

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «КІНТО-Казначейський» (+7,09%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+6,03%) та «УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+5,65%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у лютому продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-3,91%), «ВСІ» (-0,26%) та «Альтус-Депозит» (-0,10%).

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У лютому до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,70 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +37,53 тис. грн. (+1,55%).

У лютому жоден інтервальний фонд не зміг залучити кошти інвесторів, зміни ВЧА відбулися за рахунок позитивної переоцінки складових інвестиційних портфелів.

За підсумками місяця доходність фондів у секторі була такою: «Паритет» (+1,73%) та «ТАСК Український Капітал» (+1,26%).

 

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду за лютий, на кінець місяця склала 12,46 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +198,57 тис. грн. (+1,62%).

Найбільші виплати інвесторам у лютому зробив фонд «Індекс Української Біржі» - через викуп значної кількості акцій (-2,91% в обігу) фонд зазнав втрат -348,13 тис. грн. «чистими»

Зміни доходності в секторі у лютому були такими: «Індекс Української Біржі» (+4,74%) та  «ТАСК Універсал» (+0,75%).


[1] За наявними даними чистий притік/відтік становив 194,46 тис. грн. , але з урахуванням даних фондів, інформації за якими недостатньо для порівняння з минулим періодом, чистий притік/відтік становив 2610,69 тис. грн.

Основні цифри
Кількість КУА297на 27.03.20
Кількість ІСІ1433на 27.03.20
Кількість НПФ*59на 27.03.20
Кількість СК*2на 31.01.20
Активи, млн. грн.357 089на 31.01.20