Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Жовтень 2019 року

11 листопада 2019

У жовтні українські фондові біржі завершили місяць зі зниженням: індекс УБ втратив -2,85%, індекс ПФТС –­ -0,56%.

У жовтні сектори публічних інститутів спільного інвестування за показником доходності «з початку року» розподілилися таким чином: лідером став сектор відкритих фондів -1,74% (-1,52% за місяць)), друге місце посіли закриті ІСІ -10,49% (-3,36% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником -15,36% (-0,31% за місяць).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 17 відкритих ІСІ станом на 31.10.2019 р. становила 83,58 млн. грн. Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне зменшення ВЧА складало -2305,67 тис. грн. (-2,68%). Відповідно до показників на кінець жовтня, загальне ВЧА складало.

Фонди цього сектору завершили місяць переважно зі зростанням доходності, лише шість фондів зафіксували негативний результат. Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +2,56% до -25,79%.

а результатами жовтня лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+150,66 тис. грн. (+9,45%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки значному розміщенню сертифікатів (+6,72% в обігу) отримав чистий притік капіталу у розмірі +110,10 тис. грн.;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+142,59 тис. грн. (+1,90%)) та «Альтус-Депозит» (+67,66 тис. грн. (+1,59%)) – збільшення ВЧА відбулося виключно через позитивну переоцінку портфеля, залучення коштів інвесторів не зафіксовано.

Найбільші виплати інвесторам у жовтні зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-1275,59 тис. грн. (-11,29%)) – викуп в учасників фонду значної кількості інвестиційних сертифікатів (-9,87% в обігу) призвів до найбільшого чистого відтоку капіталу у розмірі -1096,64 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (-132,83 тис. грн. (-2,11%)) – чистий відтік становив -219,07 тис. грн., який пов'язаний з викупом у інвесторів незначної кількості сертифікатів (-3,49% в обігу);

«КІНТО-Казначейський» (-147,46 тис. грн. (-5,64%)) – пред’явлення інвесторами до погашення 777 сертифікатів призвело до втрат фондом -183,90 тис. грн. «чистими».

Список основних гравців сектору у жовтні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,54% сукупної ВЧА (29,70 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (11,99% (10,02 млн. грн.). Третє місце дісталося фонду «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (9,13% (7,63 млн. грн.)), фонд «ОТП Класичний» (7,37% (6,16 млн. грн.)) на четвертому. Фонд «Софіївський» (6,02% (5,03 млн. грн.)) розмістився на почесному п’ятому місці.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«ВСІ» (+2,56%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,90%) та «Альтус-Депозит» (+1,59%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у жовтні продемонстрували фонди «Бонум Оптімум» (-25,79%), «КІНТО-Еквіті» (-6,18%) та «Аргентум» (-2,29%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У жовтні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,65 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів збільшилася на +3,63 тис. грн. (+0,14%).

Лідером за доходністю став фонд «Паритет» (+1,22%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів продемонстрували фонди «ТАСК Український Капітал» (-0,97%) та «Оптімум» (-1,19%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за жовтень, на кінець місяця склала 12,20 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -374,83 тис. грн. (-2,98%).

За результатами жовтня лідером зростання у секторі став фонд «Індекс Української Біржі» (-346,50 тис. грн. (-2,98%)) – попри зниження складових інвестпортфеля, за рахунок залучення коштів інвесторів (+0,73% в обігу) отримав +82,00 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Доходність фондів у секторі була такою: «ТАСК Універсал» (-3,04%) та «Індекс Української Біржі» (-3,68%).

ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

ВЧА відкритих фондів на кінець жовтня 2019

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "Бонум оптІмум"323 481.468 84036.59100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"763 586.417 524101.48100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 085 494.439531 139.021 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 205 849.143793 181.661 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 312 831.131 778738.371 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 665 646.375782 881.741 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 744 104.511 3501 291.921 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВС ПІФ "Аргентум"1 787 155.8627 04366.08100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 465 024.2310 300239.32100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 427 695.266785 055.591 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 316 349.411 2563 436.581 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 931 344.974 2061 172.451 000.00ПрАТ "КІНТО"
ПІФ "Софіївський"5 033 225.703 5711 409.471 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ ''ОТП Класичний''6 157 082.501 5783 901.821 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 634 654.432 0943 645.961 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"10 021 414.366 983 2211.431.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 702 147.3147 199629.29100.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

Доходність фондів за жовтень 2019