Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Квітень 2019 року

08 травня 2019

За підсумками місяця українські індекси фондового ринку закрилися зі значним зменшенням показників: індекс УБ зменшився на -1,81%, а індекс ПФТС «схуд» на -2,41%.

У квітні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування (ІСІ) завершили місяць у «червоній» зоні. За показником доходності «з початку року» результати розподілилися таким чином: на першому місці закриті фонди (+4,59% (-0,53% за місяць)), друге місце посів сектор відкритих ІСІ (-0,06% (-0,78% за місяць)), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці (-16,92% (-1,35% за місяць)).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 16 відкритих ІСІ станом на 26.04.2019 р. становила 83,61 млн. грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне зменшення ВЧА складало -992,19 тис. грн. (-1,17%). Обсяг виплат інвесторам у квітні перевищив обсяг залучень, тому загальний чистий відтік коштів у секторі становив -509,69 тис. грн. Відповідно до показників на кінець квітня, загальне ВЧА складало. Обсяг виплат інвесторам у квітні перевищив обсяг залучень, тому загальний чистий відтік коштів у секторі становив -509,69 тис. грн.

Діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +1,40% до -4,88%.

За результатами квітня лідером із залучення коштів інвесторів у секторі став фонд «ВСІ» (+211,52 тис. грн. (+17,00%)) – збільшення ВЧА та залучення коштів інвесторів (+20,45% в обігу) дозволило фонду отримати 248,40 тис. грн. чистого притоку капіталу.

Найбільші виплати інвесторам у квітні зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-1006,65 тис. грн. (-7,83%)) – через зниження вартості складових інвестпортфеля та значні виплати інвесторам (-4,50% в обігу) фонд зафіксував найбільший чистий відтік у секторі у розмірі -556,07 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (-179,77 тис. грн. (-6,47%)) – викуп в учасників фонду інвестиційних сертифікатів (-5,47% в обігу) призвів до відтоку капіталу у розмірі -150,59 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (+25,95 тис. грн. (+0,53%)) – попри зростання ВЧА пред’явлення до погашення 11 шт. ІС призвело до відтоку -38,82 тис. грн. «чистими».

Основні гравці у секторі розподілилися таким чином: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (37,10% сукупної ВЧА (31,02 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (14,18% (11,86 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,61% (7,20 млн. грн.)). Четверте місце – за фондом «КІНТО-Еквіті» (6,72% (5,62 млн. грн.)), фонд «Софіївський» (6,13% (5,12 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Альтус-Збалансований» (+1,40%), «ОТП Класичний» (+1,33%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+1,10%).

Найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів у квітні продемонстрували фонди: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-4,88%), «ОТП Фонд Акцій» (-3,48%) та «Софіївський» (-3,17%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У квітні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,68 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -27,28 тис. грн. (-1,01%).

Зміна вартості чистих активів у секторі була такою:

ТАСК Український Капітал (+2,31 тис. грн. (+0,24%));

Оптімум (-6,66тис. грн. (-2,78%));

Збалансований фонд "Паритет" (-22,93тис. грн. (-1,51%)).

Жоден фонд не здійснював виплати інвесторам і не залучав їхніх коштів, тому змін чистого капіталу у секторі не зафіксовано.

За рівнем доходності у квітні фонди у секторі розподілилися таким чином:«ТАСК Український Капітал» (+0,27%), «Паритет» (-1,51%) та «Оптімум» (-2,78%).

ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

ВЧА відкритих фондів на кінець жовтня 2019

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "Бонум оптІмум"323 481.468 84036.59100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 931 344.974 2061 172.451 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВС ПІФ "Аргентум"1 787 155.8627 04366.08100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 702 147.3147 199629.29100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"10 021 414.366 983 2211.431.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 312 831.131 778738.371 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ "Софіївський"5 033 225.703 5711 409.471 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 085 494.439531 139.021 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"763 586.417 524101.48100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 665 646.375782 881.741 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 205 849.143793 181.661 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 427 695.266785 055.591 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ ''ОТП Класичний''6 157 082.501 5783 901.821 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 465 024.2310 300239.32100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 316 349.411 2563 436.581 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 634 654.432 0943 645.961 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 744 104.511 3501 291.921 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"

Динаміка ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

Доходність фондів за жовтень 2019