Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Січень 2019 року

11 лютого 2019

За підсумками січня 2019 року індекс Української Біржі збільшився на 0,33%, а індекс ПФТС зменшився на -1,34%.

За рівнем доходності сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – закриті фонди (-0,46%), на другому – відкриті (-0,60%), інтервальні ІСІ – на третьому (-0,66%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 16 відкритих ІСІ, які надали звіти за січень, становила 83,77 млн. грн.Відповідно до отриманих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило-1 916,55 тис. грн. (-3,55%). Рух чистого капіталу у секторі становив -1190,67 тис. грн. через значні виплати коштів інвесторам.

У січні діапазон доходності інвестфондів коливався в межах від +2,33 до -16,77%. За підсумками місяця п’ять фондів зафіксували негативну зміну ВЧА, решта - завершили місяць зі зростанням показників рівня доходності.

Лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (+18,21 тис. грн. (+1,49%)) – завдяки розміщенню сертифікатів (+1,98% в обігу) отримав 24,22 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+143,34 тис. грн. (+2,09%)) - зростання ВЧА відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля;

«ОТП Класичний» (+66,01 тис. грн. (+1,39%)) – додаткового розміщення ІС не було, збільшення ВЧА так само відбулося за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля.

Найбільші виплати інвесторам у січні зробили такі фонди:

«ОТП Фонд Акцій» (-1116,88 тис. грн. (+8,26%)) – викуп у інвесторів значної кількості сертифікатів (-8,43% в обігу) призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -1139,69 тис. грн.;

«КІНТО-Казначейський» (-16,12 тис. грн. (-0,58%)) – так само, через викуп у інвесторів 256 шт. сертифікатів, чистий відтік становив -58,54 тис. грн.;

«КІНТО-Еквіті» (-32,68 тис. грн. (-0,57%)) – через пред’явлення до викупу 13 інвестиційних сертифікатів чистий відтік склав -16,66 тис. грн.

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (36,79% сукупної ВЧА (30,82 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (14,81% (12,40 млн. грн.)), третім став фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (8,35% (6,99 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (6,82% (5,71 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «Софіївський» (6,03% (5,05 млн. грн.)).

Лідерами за доходністю були такі фонди: «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+2,22%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+2,09%) та «КІНТО-Казначейський» (+1,56%).

Найгірші показники у січні зафіксували такі фонди: «Софіївський» (-16,77%), «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-0,49%) та «КІНТО-Еквіті» (-0,28%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У січні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,83 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -5,14 тис. грн. (-0,38%).

Виплат інвесторам у січні в секторі не зафіксовано, зменшення ВЧА відбулося через падіння вартості активів, не було і будь-яких змін чистого капіталу.

Доходність вкладень у секторі була такою: «Оптімум» (-1,19%) та «ТАСК Український Капітал» (-0,12%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

До огляду в січні включено 2закритих ІСІ,вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 13,20 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -134,91 тис. грн. (-1,01%).

Діапазон доходності закритих фондів у січні: «ТАСК Універсал» (+0,19%) та «Індекс Української Біржі» (-1,12%).

ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

ВЧА відкритих фондів на кінець жовтня 2019

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "Бонум оптІмум"323 481.468 84036.59100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"763 586.417 524101.48100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 085 494.439531 139.021 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 205 849.143793 181.661 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 312 831.131 778738.371 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 665 646.375782 881.741 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 744 104.511 3501 291.921 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВС ПІФ "Аргентум"1 787 155.8627 04366.08100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 465 024.2310 300239.32100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 427 695.266785 055.591 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 316 349.411 2563 436.581 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 931 344.974 2061 172.451 000.00ПрАТ "КІНТО"
ПІФ "Софіївський"5 033 225.703 5711 409.471 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ ''ОТП Класичний''6 157 082.501 5783 901.821 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 634 654.432 0943 645.961 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"10 021 414.366 983 2211.431.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 702 147.3147 199629.29100.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

Доходність фондів за жовтень 2019