Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Грудень 2018 року

16 січня 2019

За результатами місяця індекс ПФТС знизився на -3,56%, УБ на -2,47%. За підсумками року українські індекси значно зросли: так, ПФТС зафіксував +77,54%, індекс УБ додав +25,09%.
 
Найприбутковішим за рік став сектор закритих ІСІ (+20,84%), на другій сходинці були  відкриті фонди (+10,53%), інтервальні ІСІ – на третьому місці (-1,03%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 28.12.2018 р. становила 56,66 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів становило -1107,56 тис. грн. (-2,01%). Чистий відтік коштів у секторі становив -678,69 тис. грн.

За підсумками місяця лише п’ять фондів зафіксували позитивну зміну ВЧА, решта -  закінчили місяць зі зниженням показників. У грудні діапазон доходності інвестфондів коливався від +1,29% до -2,99%.

За результатами грудня лідерами залучення капіталу у секторі відкритих ІСІ стали:

«КІНТО-Казначейський» (+25,50 тис. грн. (+0,93%)) – завдяки додатковому розміщенню ІС (+1,30% в обігу) отримав 35,30 тис. грн. чистого притоку капіталу;

Решта фондів отримала зростання ВЧА виключно за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфелів.

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-470,31 тис. грн. (-25,10%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі -446,96 тис. грн., пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-24,21% в обігу);
«ОТП Класичний» (-53,76 тис. грн. (-1,12%) – пред’явлення інвесторами до погашення 34 шт. ІС призвело до чистого відтоку у розмірі -115,24 тис. грн.;
«ОТП Фонд Акцій» (-378,70 тис. грн. (-2,72%) – отримав чистий відтік капіталу у розмірі -70,04 тис. грн. через негативну переоцінку портфеля та виплати інвесторам (-0,50% ІС в обігу).

Перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Фонд Акцій» (23,85% сукупної ВЧА (13,52 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (12,10% (6,85 млн. грн.)), третім став фонд «Софіївський» (10,71% (6,07 млн. грн.)). Четверте місце посів фонд «КІНТО-Еквіті» (10,14% (5,74 млн. грн.), на почесному п’ятому місці розташувався «ОТП Класичний» (8,39% (4,76 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Класичний» (+1,29%), «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+0,96%) та «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+0,88%).

Найгірші показники за доходністю у грудні продемонстрували фонди «КІНТО-Еквіті» (-2,99%), «ТАСК Ресурс» (-2,37%) та «ОТП Фонд Акцій» (-2,23%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У грудні до огляду включено 2 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 1,34 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -38,53 тис. грн. (-2,79%).

Доходність фондів у грудні була від’ємною: «ТАСК Український Капітал» (-3,80%) та «Оптімум» (-0,03%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двох закритих ІСІ, які включено до огляду, на кінець місяця склала 13,34 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -978,18 тис. грн. (-6,83%).

Найбільші виплати інвесторам у грудні зробив фонд «Індекс Української Біржі» (-891,90 тис. грн. (-6,77%) – найбільший чистий відтік за місяць у розмірі -433,06 тис. грн. пов'язаний з бажанням інвесторів зафіксувати дохід (-3,42% в обігу)

Доходність закритих фондів у грудні: «ТАСК Універсал» (-7,52%) та «Індекс Української Біржі» (-3,47%).

ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

ВЧА відкритих фондів на кінець жовтня 2019

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "Бонум оптІмум"323 481.468 84036.59100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 931 344.974 2061 172.451 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВС ПІФ "Аргентум"1 787 155.8627 04366.08100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 702 147.3147 199629.29100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"10 021 414.366 983 2211.431.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 312 831.131 778738.371 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ "Софіївський"5 033 225.703 5711 409.471 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 085 494.439531 139.021 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"763 586.417 524101.48100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 665 646.375782 881.741 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 205 849.143793 181.661 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 427 695.266785 055.591 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ ''ОТП Класичний''6 157 082.501 5783 901.821 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 465 024.2310 300239.32100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 316 349.411 2563 436.581 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 634 654.432 0943 645.961 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 744 104.511 3501 291.921 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"

Динаміка ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

Доходність фондів за жовтень 2019