Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Липень 2018 року

14 серпня 2018

Другий місяць поспіль українські фондові біржі закрилися у «зеленій» зоні, індекс УБ збільшився на +3,15%, індекс ПФТС додав +9,89%.

У липні всі сектори публічних інститутів спільного інвестування завершили місяць з такими показниками: лідером з доходності «з початку року» став сектор закритих фондів +17,94% (+8,72% за місяць)), друге місце посіли відкриті ІСІ +7,63% (+3,47% за місяць), а інтервальні ІСІ опинилися на третьому місці з показником +1,48% (+4,38% за місяць).


ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів 15 відкритих ІСІ станом на 31.07.2018 р. становила 84,31 млн. грн. Відповідно до показників на кінець липня, загальне збільшення ВЧА склало +2683,29 тис. грн. (+3,29%). Відповідно до показників на кінець липня, загальне ВЧА склало.

Всі фонди сектору завершили місяць зі зростанням доходності, діапазон доходності відкритих ІСІ коливався від +11,99% до +0,77%.

За результатами липня лідерами зростання у секторі стали:

«ВСІ» (+296,82 тис. грн. (+20,30%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля та завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (+19,00% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +331,04 тис. грн.;

«ОТП Фонд Акцій» (+666,34 тис. грн. (+4,97%)) – завдяки залученню коштів інвесторів (+0,17% в обігу) та зростанню інвестпортфеля фонд отримав +29,71 тис. грн. чистого притоку;

«УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований» (+58,53 тис. грн. (+3,86%)) – так само, завдяки позитивній переоцінці складових портфеля та додатковому розміщенню сертифікатів (+1,69% в обігу) отримав чистий притік у розмірі +25,77 тис. грн.

Найбільші виплати інвесторам у липні зробили такі фонди:

«КІНТО-Класичний» (+645,29 тис. грн. (+2,21%)) – попри позитивну переоцінку складових портфеля, найбільший чистий відтік у секторі, пов'язаний з викупом у інвесторів сертифікатів (-0,39% в обігу), призвів до відтоку чистого капіталу у розмірі -115,00 тис. грн.;

«Альтус-Збалансований» (-70,03 тис. грн. (-2,26%)) – викуп в учасників фонду 21 інвестиційного сертифіката спричинив чистий відтік капіталу у розмірі -93,42 тис. грн.;

«ОТП Класичний» (-15,51 тис. грн. (-0,31%)) – пред’явлення інвесторами до погашення 23 сертифікатів призвело до втрат фондом -73,58 тис. грн. «чистими».

Список основних гравців сектору у липні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,46% сукупної ВЧА (29,89 млн. грн.)), другу сходинку посів фонд «ОТП Фонд Акцій» (16,70% (14,03 млн. грн.), третє місце за фондом «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,78% (6,56 млн. грн.)). Четверте місце закріпилося за фондом «Софіївський» (7,20% (6,07 млн. грн.)), фонд «КІНТО-Еквіті» (6,78% (5,71 млн. грн.)) завершив п’ятірку лідерів сектору.

Найбільший рівень доходності продемонстрували такі фонди:

«Надбання» (+11,99%), «Софіївський» (+10,63%) та «ОТП Фонд Акцій» (+4,78%).

Найменші показники зміни вартості своїх цінних паперів у липні продемонстрували фонди: «Альтус-Збалансований» (+0,77%), «Альтус-Депозит» (+1,08%) та «ВСІ» (+1,09%).


ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У липні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 2,95 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА фондів зменшилася на -258,29 тис. грн. (-8,05%).

За результатами місяця лідером зростання у секторі став фонд «Паритет» (+81,81 тис. грн. (+5,63%)) – через позитивну переоцінку складових портфеля.

Найбільші зменшення ВЧА зафіксували фонди:

«ТАСК Український Капітал» (-96,90 тис. грн. (-7,48%)) – через викуп у інвесторів значної кількості ЦП (-29,49% в обігу) фонд отримав відтік чистого капіталу у розмірі -454,23 тис. грн.;

«Оптімум» (-2,58 тис. грн. (-0,79%)) – негативна зміна ВЧА відбулася за рахунок зменшення вартості складових інвестпортфеля.

Лідерами за доходністю стали фонди «ТАСК Український Капітал» (+8,29%) та «Паритет» (+5,63%), найгірші показники зміни вартості своїх цінних паперів зафіксував фонд «Оптімум» (-0,79%).


ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів 2закритих ІСІ, які включено до огляду за липень, на кінець місяця склала 14,09 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів збільшилася на +2081,44 тис. грн. (+17,33%). Таке значне зростання відбулося завдяки залученню коштів інвесторів фондом «Індекс Української Біржі» (+2013,85 тис. грн. (+18,30%)) – додаткове розміщення акцій (+6,81% в обігу) дозволило фонду збільшити притік чистого капіталу у розмірі +789,80 тис. грн.

За результатами липня доходність фондів у секторі була такою: «Індекс Української Біржі» (+10,76%) та «ТАСК Універсал» (+6,68%).була такою: «Індекс Української Біржі» (+10,76%) та «ТАСК Універсал» (+6,68%).

ВЧА фондів за 11.2018 - 11.2019

ВЧА відкритих фондів на кінець листопада 2019

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 232 554.033793 252.121 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ ''ОТП Класичний''6 149 932.361 5533 960.031 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 461 403.636785 105.311 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"760 287.997 424102.40100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 679 095.992 0943 667.191 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ "Софіївський"5 059 374.433 5711 416.791 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 671 617.545782 892.071 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 916 076.444 1971 171.331 000.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 084 129.989531 137.591 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 310 062.511 2563 431.571 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"9 913 521.126 918 8041.431.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 678 661.7647 255628.05100.00ПрАТ "КІНТО"
ВС ПІФ "Аргентум"1 722 152.2626 28165.52100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 744 877.481 3721 271.771 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 357 795.7610 054234.51100.00ПрАТ "КІНТО"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 273 821.201 778716.431 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"

Динаміка ВЧА фондів за 11.2018 - 11.2019

Доходність фондів за листопад 2019