Щомісячний огляд діяльності публічних ІСІ в Україні (відкриті, інтервальні, закриті фонди). Червень 2018 року

10 липня 2018

За підсумками червня індекс Української біржі (станом на 27.06.2018) зменшився на -6,43%, а індекс ПФТС навпаки, додав +2,55%.

У червні всі сектори публічних фондів зазнали зниження рівня доходності. За рівнем доходності за місяць сектори публічних ІСІ розподілилися таким чином: на першому місці – відкриті фонди (-0,92%), на другому – інтервальні (-2,01%), закриті ІСІ – на третьому (-4,13%).

ВІДКРИТІ ФОНДИ

За даними УАІБ, вартість чистих активів (ВЧА) 15 відкритих ІСІ станом на 27.06.2018 р. становила 81,63 млн. грн. Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне зменшення чистих активів Відповідно до наданих на кінець попереднього місяця даних, загальне чистих активів становило-153,42 тис. грн. (-0,19%). Проте завдяки залученню коштів інвесторів чистий притік у секторі становив +697,52 тис. грн.

Переважна більшість фондів завершила місяць зі зниженням доходності портфелів, лише 5 фондів залишилися у «зеленій» зоні. У червні діапазон доходності інвестфондів коливався від +1,17% до -3,77%.

За результатами червня лідерами зростання у секторі відкритих ІСІ стали фонди:

«ОТП Класичний» (+841,41 тис. грн. (+20,53%)) – завдяки додатковому розміщенню сертифікатів (збільшення в обігу на 19,19%) отримав чистий притік у розмірі 786,86 тис. грн.;

«УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+34,67 тис. грн. (+3,29%)) – за рахунок позитивної переоцінки складових інвестпортфеля та додаткового розміщення 10 ІС фонд отримав 26,30 тис. грн. чистого притоку капіталу;

«КІНТО-Казначейський» (-18,88 тис. грн. (-0,78%)) – попри негативну переоцінку ВЧА, додаткове залучення коштів інвесторів (+0,82% ІС в обігу) дозволило фонду отримати 19,57 тис. грн. «чистими».

Найбільші виплати інвесторам у червні зробили такі фонди:

«ВСІ» (-115,38 тис. грн. (-7,31%)) – викуп у інвесторів значної кількості сертифікатів (-7,00% в обігу) призвів до найбільшого чистого відтоку капіталу в секторі у розмірі -111,19 тис. грн.;

«КІНТО-Класичний» (-280,18 тис. грн. (-0,95%)) – чистий відтік становив -22,77 тис. грн. через викуп 38 інвестсертифікатів;

«КІНТО-Еквіті» (-115,51 тис. грн. (-2,05%)) – так само, пред’явлення до викупу 13 ІС призвело до чистого відтоку капіталу у розмірі -15,89 тис. грн.

Список основних гравців сектору у червні був таким: перше місце серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «КІНТО-Класичний» (35,83% сукупної ВЧА (29,25 млн. грн.)), другу сходинку – фонд «ОТП Фонд Акцій» (16,44% (13,42 млн. грн.)), третє місце посів фонд «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (7,93% (6,47 млн. грн.). На четвертому місці розмістився фонд «КІНТО-Еквіті» (6,77% (5,52 млн. грн.)), замикає п'ятірку лідерів фонд «Софіївський» (6,74% (5,50 млн. грн.)).

Серед лідерів за доходністю відзначилися фонди: «ОТП Класичний» (+1,17%), «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+0,93%) та «УНIВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень» (+0,78%).

Найгірші показники у червні продемонстрували фонди «Надбання» (-3,77%), «Софіївський» (-3,01%) та «ОТП Фонд Акцій» (-2,67%).

ІНТЕРВАЛЬНІ ФОНДИ

У червні до огляду включено 3 інтервальних ІСІ, чисті активи яких, за даними УАІБ, дорівнювали 3,21 млн. грн. У порівнянні з показниками цього сектору на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на -84,49 тис. грн. (-2,57%).

Лише один фонд «Паритет» (-20,69 тис. грн. (-1,40%))) викупив у інвесторів 1 ЦП, через що отримав -1,92 тис. грн. чистого відтоку капіталу, зміни вартості інвестпортфелів у решти фондів відбулося виключно за рахунок переоцінки активів, змін чистого капіталу не зафіксовано.

У червні за рівнем доходності фонди сектору розподілилися таким чином: «ТАСК Український Капітал» (-4,15%), «Паритет» (-1,27%) та «Оптімум» (-0,59%).

ЗАКРИТІ ФОНДИ

Вартість чистих активів двохзакритих ІСІ, які включено до червневого огляду, на кінець місяця склала 12,01 млн. грн. Відповідно до наданих показників, сукупна ВЧА цих фондів зменшилася на -955,97 тис. грн. (-7,37%) – через значні виплати інвесторам.

Фонд «Індекс Української Біржі» (-923,33 тис. грн.(-7,74%)) втратив -320,38 тис. грн. «чистими» через пред’явлення до погашення значної кількості (-2,76% в обігу) акцій.

У червні за рівнем доходності фонди сектору розподілилися таким чином: «Індекс Української Біржі» (-5,13%) та «ТАСК Універсал» (-3,13%)

ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

ВЧА відкритих фондів на кінець жовтня 2019

Назва фондуВЧА, грнКількість ІС в обігу, штВЧА на один ІС, грн.Номінал ІС, грн.Назва КУА
ВДПІФ "Бонум оптІмум"323 481.468 84036.59100.00ТОВ "КУА "Бонум Груп"
ВСПІФ "НАДБАННЯ" ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"763 586.417 524101.48100.00ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ"
ВДПІФ "ТАСК Ресурс"1 085 494.439531 139.021 000.00ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Тарас Шевченко: Фонд Заощаджень"1 205 849.143793 181.661 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд АкцІй"1 312 831.131 778738.371 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВДПІФ "УНІВЕР.УА/Володимир Великий: Фонд Збалансований"1 665 646.375782 881.741 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВІдкритий спецІалІзований пайовий ІнвестицІйний фонд "ВСІ"1 744 104.511 3501 291.921 000.00ТОВ "КУА "ВсесвІт"
ВС ПІФ "Аргентум"1 787 155.8627 04366.08100.00ТОВ "КУА ОЗОН"
ВДПІФ "КІНТО-Казначейський" ПрАТ "КІНТО"2 465 024.2310 300239.32100.00ПрАТ "КІНТО"
ВДПІФ"Альтус-збалансований"3 427 695.266785 055.591 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ВДПІФ "Альтус-Депозит"4 316 349.411 2563 436.581 000.00"Альтус ассетс актівітіс" ТОВ КУА
ПІФ <КІНТО-ЕквІтІ> ПрАТ "КІНТО"4 931 344.974 2061 172.451 000.00ПрАТ "КІНТО"
ПІФ "Софіївський"5 033 225.703 5711 409.471 000.00ТОВ "КУА "Івекс Ессет Менеджмент"
ВСПІФ ''ОТП Класичний''6 157 082.501 5783 901.821 000.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВСПІФ "УНІВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних ПаперІв"7 634 654.432 0943 645.961 000.00ТОВ "КУА "УнІвер Менеджмент"
ВСПІФ "ОТП Фонд АкцІй"10 021 414.366 983 2211.431.00ТОВ "КУА "ОТП КапІтал"
ВДПІФ "КІНТО-Класичний" ПрАТ "КІНТО"29 702 147.3147 199629.29100.00ПрАТ "КІНТО"

Динаміка ВЧА фондів за 10.2018 - 10.2019

Доходність фондів за жовтень 2019