УАІБ проти прийняття законопроекту № 4684: він порушує Конституцію, створює неконтрольований осередок корупції і зруйнує фінансовий та товарні ринки

15 березня 2021

Зареєстрований у Верховній Раді законопроект «Про Національну комісію з цінних паперів та бірж» (№ 4684 від 01.02.2021р.) протирічить Конституцію України, порушує норми Цивільного і Господарського кодексів України, а також загальні засади конституційно-правового регулювання, які витікають із принципу верховенства права.

На цьому наголошує Українська асоціація інвестиційного бізнесу у листі, направленому до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, а також до усіх комітетів і фракцій Верховної Ради України. 

Прийняття цього законопроекту призведе до порушення прав осіб на вільне володіння майном, яке регламентується статтею 41 Конституції України, оскільки пропонує надати регулятору права, які є прямим втручанням у здійснення особами права власності, зокрема:  

  • права здійснювати арешт майна;
  • заборона використання права голосу власником участі в професійному учаснику ринків капіталу (крім банків) та організованих товарних ринків;
  • заборона використання власником голосуючих акцій (особою, якій належать права голосу за акціями) права голосу в акціонерному товаристві;
  • скасування результатів голосування на загальних зборах учасників (акціонерів) в цілому, або в частині голосування конкретного учасника (акціонера)
  • заборона виконання управлінських функцій особі, яка виконує управлінські функції; 
  • призначення Комісією тимчасового керівника професійного учасника ринків капіталу, професійного учасника організованого товарного ринку, особи, яка провадить діяльність, пов’язану з ринками капіталу та організованими товарними ринками.

Усі ці заборони були свого часу основою рейдерських захоплень акціонерних товариств. Зараз автори законопроекту хочуть легалізувати ці схеми для їхнього використання від імені Держави на замовлення зацікавлених осіб, зазначається у листі.

В УАІБ вважають, що запропонований законопроект взагалі не передбачає функцій створення та розвитку фінансових ринків, а спрямований на створення Національної комісії з цінних паперів та бірж як «карального» органу, а також дублюватиме функції МВСУ, СБУ, ДБР, НАБУ та навіть судової системи України. Зокрема, законопроектом вводиться система розслідувань на ринках капіталу, всупереч Закону України «Про Бюро економічної безпеки України», який було прийнято з метою створення єдиного державного органу, відповідального за боротьбу з економічними злочинами, та уникнення дублювання відповідних функцій у різних органах.

Прямим порушенням статті 63 Конституції України є і норми законопроекту в частині наділення Комісії повноваженнями щодо опитування фізичних осіб, свідків, а також обов’язку свідчити особою, яка притягається до відповідальності.

Законопроект містить і потужну корупційну складову. Зокрема, статтею 59 законопроекту Комісії надаються права застосовувати багатомільйонні штрафні санкції. Ці безмежні повноваження Комісії, які реалізуватимуться поза судом, сприятимуть спонуканню осіб, яким регулятор загрожуватиме «астрономічними» сумами санкцій, до вирішення питання корупційним способом.

УАІБ також наголошує, що принципом правової держави, суттю конституційних прав та свобод людини і громадянина є адекватність покарання ступеню тяжкості злочину. Розмір штрафних санкцій має бути справедливим у співвідношенні до тяжкості правопорушення та їх наслідків.

Багато питань викликає визначення Національної комісії з цінних паперів та бірж як центрального органу виконавчої влади зі спеціальним статусом. Задеклароване проектом підпорядкування Комісії Кабінету Міністрів України є суто формальним, а покладання на Верховну Раду України функцій з державного регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків (ст.2) протирічить Конституції України. Процедури функціонування Комісії, призначення її керівників, статус працівників Комісії та засади фінансування Комісії мають узгоджуватись із засадами функціонування інших колегіальних органів державної виконавчої влади.

Абсолютно неприйнятним є виключення для Комісії обов’язку реєструвати свої нормативно-правові акти у Міністерстві юстиції України. Державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи на відповідність його Конституції, законодавству України, численним міжнародним договорам та зобов'язанням України, а також у прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта та занесенні його до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів. Запропонована ж редакція законопроекту № 4684 фактично створює можливість безконтрольного формування Комісією власного правового поля своєї діяльності та виводить усю регуляторну діяльність Комісії поза межі державної системи упереджувального контролю її законності, зазначається у листі УАІБ.

Крім цього, законопроект вносить зміни до значної кількості законодавчих актів, серед яких і Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», який вводиться в дію 01 липня 2021.р., а ці зміни до численних законів не пов‘язані з метою прийняття законопроекту № 4684, наголошується у листі.

УАІБ вважає, що законопроект № 4684 ніяким чином не забезпечить соціально-економічні наслідки його прийняття, задекларовані у пояснювальній записці до нього, а матиме резонансно протилежний ефект, створить у фінансовій сфері та корпоративному секторі економіки країни неконтрольований осередок масштабної корупції і остаточно зруйнує фінансовий та товарні ринки, а також довіру до них як з боку українських, так і іноземних інвесторів.

 

 

Основні цифри
Всього компаній-членів307на 07.05.21
Кількість ІСІ1549на 07.05.21
Кількість НПФ*55на 07.05.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 07.05.21
Кількість КУА301на 07.05.21
Кількість СК*2на 28.02.21
Активи, млн. грн.

437 213

на 28.02.21