УАІБ надала НБУ зауваження до законопроекту «Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг»

14 квітня 2020

Українська асоціація інвестиційного бізнесу направила доНаціонального банку України свої зауваження та пропозиції до законопроекту «Про фінансові послуги та діяльність з надання фінансових послуг».

Як зазначається у листі Асоціації, для опису структури власності фінансових установ Проектом запропоновано як вже визначені законодавством терміни, але з відмінностями (наприклад, «істотна участь»), так і нові терміни («ключові учасники фінансової установи»). Натомість, такий усталений термін як «кінцевий бенефіціарний власник» у Проекті взагалі не використовується.

Тому УАІБ запропонувала для цілей визначення структури власності фінустанови використовувати підходи та терміни, встановлені   Законом України від 06.12.2019р. №361-ІХ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Також Проект містить посилання на Закони України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про платіжні послуги», «Про фінансові компанії», які ще не прийняті або взагалі не розроблені (зокрема, законопроект «Про фінансові компанії»). Таким чином, відповідні положення Проекту, в яких згадуються відсутні закони, не матимуть механізмів реалізації.  

Проектом передбачено, що вимоги до мінімального розміру капіталу юридичної особи, яка має намір здійснювати діяльність з надання фінансових послуг, установлюються спеціальними законами та/або нормативно-правовими актами Регуляторів. УАІБ вважає, що вимоги до мінімального розміру капіталу повинні встановлюватися виключно законами України.

Також Проект потребує узгодження із нормами чиннихЗаконів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» у частині обсягів та  вимоги до інформації, яка подається Регулятору надавачем фінансових послуг, а також інформації, яка стосується аудиту або огляду фінансової звітності, обсягів інформації, яку аудитор має подавати Регулятору.

З метою уникнення законодавчих протиріч Асоціація пропонує частину відповідних статей Проекту вилучити, а деякі викласти в іншій редакції.

Крім цього, стаття 29 Проекту запроваджує поняття «професійне судження», яке розповсюджується майже на всі питання діяльності фінустанов, що непритаманне жодному закону. При цьому відсутні механізми та інституції, які дозволяли б учасникам ринку оскаржувати невірні, з їх точки зору, «професійні судження» представників регуляторів. Відсутні, відповідно, і норми, які б встановлювали відповідальність за невірні «професійні судження». Тому УАІБ вважає, що застосування такого підходу у регулюванні вимагає суттєвого доопрацювання.

Основні цифри
Всього компаній-членів307на 11.06.21
Кількість ІСІ1570на 11.06.21
Кількість НПФ*58на 11.06.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 11.06.21
Кількість КУА301на 11.06.21
Кількість СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21