СРО та профоб’єднання фондового ринку звернулись до Президента з пропозицією провести публічне обговорення Концепції розвитку фондового ринку в Україні

23 листопада 2020

У своєму зверненні ПАРД та УАІБ, які мають статус саморегулівних організацій, та об’єднання професійних учасників фондового ринку FIMA, НАПФА й Асоціація юристів фондового ринку запропонували надати оцінку регуляторних дій НКЦПФР за 2015-2020 роки, провести консультації з експертами науковцями і профільними об’єднаннями з доопрацювання Концепції та  провести публічне обговорення Концепції із залученням національних і вітчизняних інвесторів та об’єднань ліцензіатів ринків капіталу.

Представники ринку відзначили, що останні шість років НКЦПФР активно та «публічно реформує» ринок капіталу. Однак, такі «реформи» призвели тільки до того, що підприємства реального сектору економіки наразі не можуть залучати ресурси на економічно вигідних умовах, а громадяни України  - використовувати фінансові інструменти для підвищення якості накопичень, у тому числі пенсійних.

При цьому, професійна спільнота зауважила, що за усі ці роки комунікації регулятора з фахівцями ринку капіталу та вітчизняними науковцями мали епізодичний та вибірковий характер, експертна думка здебільшого ігнорувалася, а результати розгляду пропозицій наданих професійними об’єднаннями до законодавчих актів, не оприлюднювалися на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

Також, об’єднання констатували, що Консультаційно-експертна рада, яка мала би розробляти рекомендації щодо політики на ринку цінних паперів та брати участь у підготовці й обговоренні проектів нормативно-правових актів, які розробляються і розглядаються НКЦПФР, до сьогодні не сформована, а Громадська рада при НКЦПФР – взагалі відсутня.

Натомість, нещодавно ринок дізнався зі ЗМІ, що Комісія розробляє Концепцію розвитку фондового ринку на найближчі три роки. І знову без залучення тих, кого вона безпосередньо стосується.

Зважаючи на те, що будь-яка реформа без участі ринку приречена, професійні об’єднання вважають, що такі підходи до реформування ринку не сприятимуть його ефективній розбудові та подальшому розвитку.

У той же час учасники ринку впевнені, що ефективний та сучасний фондовий ринок дійсно може і мусить зайняти спорожнілу нішу фондування реального сектору економіки та надавати інструменти громадянам України, у тому числі для пенсійних накопичень. Ринок готовий надати пропозиції, спрямовані на благо українського народу та вітчизняної економіки.

Основні цифри
Всього компаній-членів307на 11.06.21
Кількість ІСІ1570на 11.06.21
Кількість НПФ*58на 11.06.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 11.06.21
Кількість КУА301на 11.06.21
Кількість СК*2на 31.03.21
Активи, млн. грн.

449 426

на 31.03.21