Розрахунок концентрації кредитного ризику: НКЦПФР вносить зміни до порядку складання та розкриття інформації КУА

17 листопада 2021

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила зміни до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів.

Ключовим у проєкті є те, що до довідок про пруденційні нормативи, які мають подавати компанії, тепер має додаватись інформація про розрахунок обов’язкового пруденційного показника – нормативу концентрації кредитного ризику.

«Комісія оновила показники для вимірювання та оцінки ризиків діяльності усіх професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, і це знайшло відображення у більшості регуляторних актів. Зокрема, норматив концентрації кредитного ризику встановлює певні обмеження кредитного ризику управителя, що може виникнути внаслідок невиконання своїх зобов’язань окремим його контрагентом. Це дозволить підвищити рівень відповідальності учасників ринків та слугуватиме захисту інтересів інвесторів»,– зазначив Іраклій Барамія, Член НКЦПФР.

В іншому Комісія приводить норми Положення у відповідність до вимог Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Комісіонери схвалили проєкт рішення на засіданні 11 листопада 2021 року. Документ оприлюднено  на офіційному вебсайті Комісії для отримання зауважень та пропозицій від усіх зацікавлених сторін.

Основні цифри
Всього компаній-членів311на 13.05.22
Кількість КУА305на 13.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 13.05.22
Кількість ІСІ1751на 13.05.22
Кількість НПФ*57на 13.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21