Комісія звертає увагу: Інформація щодо діяльності професійних учасників на період дії воєнного стану

20 лютого 2023

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє, що 16.02.2023 набрало чинності Рішення від 15.02.2023 № 153 «Щодо застосування деяких рішень НКЦПФР на період дії воєнного стану».

З дати набрання чинності рішенням № 153 тимчасово, на період дії воєнного стану, зупинено дію рішення Комісії від 01.10.2015 № 1597 «Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 за № 1311/27756 (зі змінами), а також зупинено складання та подання до Комісії професійними учасниками ринків капіталу та організованих товарних ринків звітних даних щодо результатів розрахунку пруденційних нормативів, встановлених рішенням № 1597, та даних, на основі яких здійснювався їх розрахунок.

Отже, відповідно до вимог рішення № 153 останнім днем розрахунку пруденційних нормативів, передбачених рішенням № 1597, є 15.02.2023.

Складання звітних даних за результатами розрахунку пруденційних нормативів, передбачених рішенням № 1597, та їх подання до Комісії зупиняється 16.02.2023.

Звітні дані за результатами розрахунків пруденційних нормативів, передбачених рішенням № 1597, які не були подані до Комісії до 15.02.2023 включно, мають бути подані до Комісії після відновлення складання та подання відповідних звітних даних, що відбудеться через 90 днів після завершення дії воєнного стану, відповідно до пункту 10 рішення № 153.

Крім того, рішенням № 153 передбачено, що справи про порушення вимог законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки за недотримання професійними учасниками у своїй діяльності вимог щодо пруденційних нормативів, установлених рішенням № 1597, а також за неподання, неподання у встановлені строки та подання не в повному обсязі до Комісії звітних даних та інформації про результати розрахунку таких пруденційних нормативів та даних, на основі яких здійснювався їх розрахунок, що мало місце до набрання чинності цим рішенням, Комісією не порушуються, а провадження у відповідних справах про порушення вимог законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були порушені під час дії воєнного стану, зупиняються до відновлення дії рішення № 1597.

Також продовжено на строк до 90 днів після приипинення дії воєнного стану строк виконання розпоряджень про усунення порушень законодавства на ринках капіталу та організованих товарних ринках за недотримання зазначених више вимог законодавства.

Рішення № 153 доступне за посиланням

Основні цифри
Всього компаній-членів284на 13.06.24
Кількість КУА279на 13.06.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 13.06.24
Кількість ІСІ1791на 13.06.24
Кількість НПФ*53на 13.06.24
Кількість СК*1на 30.04.24
Активи в управлінні КУА, млн грн626 224на 30.04.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 948на 30.04.24