Запит УАІБ до НКЦПФР щодо врахування резервного капіталу до підтвердження прибутку звітного року аудитором та щодо дотримання нормативу за коефіцієнтом покриття операційного ризику

29 січня 2019
Оновлено 27.02.2019: додано відповідь НКЦПФР

УАІБ надіслала запит до НКЦПФР щодо врахування при розрахунку пруденційного нормативу розміру власних коштів збільшення резервного капіталу у звітному році до підтвердження прибутку звітного року аудитором та щодо невизнання порушенням нормативу за коефіцієнтом покриття операційногоризику у разі відсутності позитивного нетто-доходу за жоден із попередніх фінансових років для компаній, що працюють принаймні один такий рік.

Основні цифри
Кількість КУА297на 07.07.20
Кількість ІСІ1472на 07.07.20
Кількість НПФ*60на 07.07.20
Кількість СК*2на 30.04.20
Активи, млн. грн.

365 314

на 30.04.20