Пруднормативи: НКЦПФР щодо врахування підтвердженого прибутку поточного року протягом не більше, ніж 3 місяців

24 січня 2019

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку звертає увагу професійних учасників на те, що використання підтвердженого аудитором прибутку поточного року для розрахунку пруденційних нормативів допускається протягом не більше, ніж 3 місяців з дати, станом на яку здійснено таке підтвердження, за умови, що протягом всього цього часу фінансовим результатом був прибуток. При цьому датою, з якої підтверджений аудитором прибуток поточного року може включатись до розрахунку пруденційних показників, є дата звіту аудитора.

У разі отримання професійним учасником збитку поточного року до закінчення зазначених трьохмісяців, використання підтвердженого аудитором прибутку для розрахунку пруденційних нормативів слід припинити, починаючи з дня отримання такого збитку. Так, якщо прибуток поточного року станом на 30.06.2018 був підтверджений аудитором 15.07.2018, то його використання для розрахунку пруденційних нормативів можливе з 15.07.2018 по 30.09.2018, тобто не більше 3 місяців з дати, станом на яку аудитором здійснено його підтвердження (30.06.2018), за умови, що фінансовим результатом протягом усього цього часу є прибуток.

У разі, якщо, наприклад, станом на кінець липня було отримано прибуток, а станом на кінець серпня – збиток, то використання в розрахунках пруденційних нормативів прибутку станом на 30.06.2018, підтвердженого аудитором, слід припинити з 31.08.2018.

При цьому Комісія рекомендує при розрахунку пруденційних нормативів станом на кінець кожного робочого дня здійснювати визначення фінансового результату щоденно. У цьому випадку у разі, якщо, наприклад, станом на кінець кожного робочого дня до 10 серпня фінансовим результатом був прибуток, а станом на 10 серпня – збиток, то використання в розрахунках пруденційних нормативів прибутку станом на 30.06.2018, підтвердженого аудитором, слід припинити з 10.08.2018.

Інформація на сайті НКЦПФР.

Основні цифри
Кількість КУА297на 07.07.20
Кількість ІСІ1472на 07.07.20
Кількість НПФ*60на 07.07.20
Кількість СК*2на 30.04.20
Активи, млн. грн.

365 314

на 30.04.20