НКЦПФР опублікувала проект Рішення про внесення змін до Положення № 1597

04 липня 2018

НКЦПФР 25 червня 2018 року опублікувалана своєму сайтіпроект Рішення «Про внесення змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками» № 1597

Зміни, що стосуються КУА, торкаються таких питань при розрахунку власних коштів:

·  порядок врахування складових фінансового результату(нерозподіленого прибутку на початок звітного року та прибутку поточного року) –у зв’язку з підтвердженням його розміру аудитором (аудиторською фірмою), а саме – закріплення тлумачень, наданих НКЦПФР у раніше опублікованомуРоз’ясненні НКЦПФР щодо підтвердження прибутку поточного року, включеного до складу регулятивного капіталу (власних коштів);

·  порядок врахування акцій приватних акціонерних товариств –залежно від перебування їх у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж (незважаючи на встановлене згідно зі змінами законодавства про акціонерні товариства з початку 2018 року право частини з них бути допущеними до торгівлі на фондових біржах), а саме:

Ø акції ПрАТ,торгівля якими на фондових біржахзаборонена законодавством УкраїниТАакції ПрАТ,заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України, але якіне перебуваютьв біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж,можна буде продовжувати враховувати у складі власних коштіву розмірі до 15 % статутного капіталу КУА(включно з іншими фінансовими інвестиціями у статутний капітал підприємств, крім ПАТ) – згідно з пп. 11 глави 2 розділу ІІІ Положення № 1597;

Ø акції ПрАТ, щоперебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж,можна будевраховувати у повному обсязіу складі власних коштів,тобто з пп. 13 глави 2 розділу ІІІ Положення № 1597 на них не поширюється – вони не зменшують розмір капіталу першого рівня (як і інші цінні папери, що перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж);

Ø акції ПрАТ,торгівля якими на фондових біржах заборонена рішеннями Комісії або рішеннями суду, а такожцінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів,повністю вираховуютьсяіз власних коштів (зменшують розмір капіталу першого рівня) – згідно з пп. 14 глави 2 розділу ІІІ Положення № 1597.

Таким чином, НКЦПФР врахувала зауваження та пропозиції УАІБ щодо акцій ПрАТ за результатами попереднього обговорення Проекту Рішення на засіданні Комітету з питань методології та нагляду за функціонуванням інфраструктури фондового ринку, що відбулося 19.06.2018.

Проектом передбачено набрання чинності змінамиз 01 січня 2019 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Детальніше про зміни дивітьсяна сайті НКЦПФРабо у вкладеннях.

Основні цифри
Кількість КУА297на 27.03.20
Кількість ІСІ1433на 27.03.20
Кількість НПФ*59на 27.03.20
Кількість СК*2на 31.01.20
Активи, млн. грн.357 089на 31.01.20