УАІБ звернулася до НКЦПФР з проханням врегулювати ситуацію щодо неоднозначного трактування окремих питань під час розрахунку пруденційних нормативів та вимог до фінансової звітності

26 лютого 2018

УАІБ ознайомилася з Інформаційною довідкою з окремих питань щодо розрахунку пруденційних нормативів та вимог до фінансової звітності, розміщеною на сайті НКЦПФР, та звернулася до Комісії з проханням врегулювати ситуацію щодо неоднозначного трактування окремих питань.

Йдеться про дату підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) прибутку поточного року для його включення до складу регулятивного капіталу (власних коштів). У довідці зазначається, що «Прибуток поточного року може бути включений професійним учасником фондового ринку до складу регулятивного капіталу (власних коштів) при розрахунку даного показника, якщо такий прибуток підтверджено аудитором (аудиторською фірмою) не пізніше дати, станом на яку здійснюється розрахунок».

Асоціація звертає увагу регулятора, що, якщо КУА розраховує пруденційні нормативи за станом на кінець 2017 року, то, для забезпечення можливості включення цього прибутку до складу власних коштів установи, аудит відповідної фінансової звітності (річної за 2017 рік) повинен бути проведений не пізніше грудня 2017 року; або якщо розрахунок проводиться станом на 31.01.2018 року, то аудит фінансових показників за січень 2018 року має бути проведено до цієї дати. Однак як таке можливо зробити в принципі з точки зору реального проведення аудиту?

Виникає також питания щодо включення «нерозподіленого прибутку» на початок звітного року при подачі звітності за січень 2018 року. Адже прибуток за 2017 рік у звіті за грудень Комісія пропонує не включати, хоча його розмір підтверджено аудиторською фірмою до дати подання розрахунку регулятивного капіталу (власних коштів) у складі річної звітності до Комісії. Це, по-перше, викривляє реальний стан, а, по-друге, створює додаткові ризики штучного виникнення помилок у звітності компаній.

У листі УАІБ наголошується, що розрахунок пруденційних нормативів компанія з управління активами та особа, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами здійснює після закінчення місяця, станом на кінець якого здійснюється такий розрахунок: наприклад, станом на 31.12.2017 – не пізніше 28.02.2018, станом на 31.01.2018 – також не пізніше 28.02.2018, станом на 28.02.2018 – не пізніше 31.03.2018 і т.д. Підтвердження від аудитора (аудиторської фірми) також можна отримати лише після дати кінця місяця, за який здійснюється такий розрахунок. Дата отримання цього підтвердження теоретично може бути пізніше дати проведення розрахунку пруденційних нормативів станом на відповідну дату, однак у будь-якому разі обидві ці дати (розрахунку пруденційних нормативів та аудиту) навіть теоретично не можуть бути «не пізніше дати, станом на яку здійснюється розрахунок».

Тому Асоціація підкреслює, що зазначене формулювання у довідці некоректне та викривлює суть норм Положення щодо пруденційних нормативов професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого Рішенням НКЦПФР №1597 від 01.10.2015, яким, визначено, що капітал первого ровня зокрема, включає: «прибуток поточного року у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою)».

УАІБ вважає, що, згідно з Положенням №1597, для забезпечення можливості включення прибутку до складу власних коштів установи (у т. ч. КУА або Особи) аудит має бути проведено та отримано установою (КУА/Особою) до моменту подання інформації щодо нього у складі відповідної звітності до НКЦПФР. Тобто, наприклад, КУА/Особа повинна отримати підтвердження розміру прибутку за 2017 рік аудитором (аудиторською фірмою) до моменту подання інформації щодо нього у складі річної звітності до НКЦПФР у січні – лютому 2018 року, адже для цієї звітності прибутком поточного року є прибуток за 2017 рік.

Лише такий підхід відповідає вищевказаній нормі Положення №1597 та дозволить адекватно та своєчасно відобразити усі відповідні дані підтвердженої аудитором (аудиторською фірмою) фінансової звітності у розрахунку усіх пруденційних нормативів КУА/Особи, адже для решти з них (окрім розміру власних коштів) також використовуються дані фінансової звітності (зокрема, фіксовані накладні витрати – постійні витрати за попередній фінансовий рік та нетто-дохід, що включають статті з форми 2, а також активи і власний капітал – на підставі форми 1). Лише так можна забезпечити єдиний підхід до врахування даних фінансової звітності та співставність даних розрахунку пруденційних показників із даними відповідної фінансової звітності.

УАІБ пропонує змінити формулювання у довідці таким чином:

«Прибуток поточного року може бути включений професійним учасником фондового ринку до складу регулятивного капіталу (власних коштів) при розрахунку цього показника, якщо такий прибуток підтверджено аудитором (аудиторською фірмою) не пізніше дати подання розрахунку регулятивного капіталу (власних коштів) у складі відповідної звітності)".

Для врегулювання ситуації з неоднозначним трактуванням відповідних норм Положення № 1597, викликаним опублікованою НКЦПФР інформаційною довідкою, та задля забезпечення стабильного функціонування ринку в умовах, коли учасники ринку завершують подання річної звітності за 2017 рік та місячної звітності за січень 2018 року у лютому, УАІБ наполягає на необхідності зазначеної зміни тексту інформаційної довідки та термінового опублікування цих змін.

Основні цифри
Кількість КУА297на 07.07.20
Кількість ІСІ1472на 07.07.20
Кількість НПФ*60на 07.07.20
Кількість СК*2на 30.04.20
Активи, млн. грн.

365 314

на 30.04.20