НКЦПФР схвалила проект змін до Положення щодо пруденційних нормативів (№1597)

05 грудня 2016
Оновлення: Рішення прийнято 31.01.2017 за №56, чинне з 17.03.2017

Публікація в Офіційному віснику України відбулася 17.03.2017.
 
29.11.2016 НКЦПФР схвалила проект змін до «Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затвердженого Рішенням №1597.
 
Проект рішення опубліковано 07.12.2016 на сайті НКЦПФР, в розділі «Проекти регуляторних актів» для ознайомлення з ним учасників ринку і надання протягом 10 робочих днів своїх пропозицій та зауважень.
 
У документі встановлено вимогу стосовно підтвердження аудитором (аудиторською фірмою) розміру нерозподіленого прибутку на початок звітного року для його включення професійним учасником до складу регулятивного капіталу (власних коштів).
 
Також передбачено приведення нормативних значень для окремих пруденційних показників КУА та осіб, які провадять діяльність з управління пенсійними активами, до рівнів, що передбачені європейським законодавством*.
Так, планується підвищення нормативних значень нормативу достатності власних коштів з 0,5 до 1 та коефіцієнта покриття операційного ризику – з 0,5 до 1. Водночас, за словами НКЦПФР, «дисконт» у розмірі 0,5 для розрахунку регулятивного (власних коштів) капіталу ще діятиме.
 
Проектом передбачено, що рішення набирає чинності з 01 березня 2017 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.
 
* Маються на увазі "Own funds" за Директивою та Регламентом CRD IV & CRR, на які посилається Директива 2009/65/ЄC Європейського парламенту та Ради від 13 липня 2009 (про фонди UCITS - переклад, наданий НКЦПФР).
Основні цифри
Кількість КУА297на 31.03.20
Кількість ІСІ1434на 31.03.20
Кількість НПФ*59на 31.03.20
Кількість СК*2на 31.01.20
Активи, млн. грн.357 089на 31.01.20