Нагляд за дотриманням пруденційних нормативів станом на 29.02.2016 (уточнено щодо дат)

29 лютого 2016
 
Шановні учасники УАІБ!
 
 
 
Нагадуємо, що відповідно до Положення про нагляд за дотриманням пруденційних нормативів професійними учасниками фондового ринку, затвердженого Рішенням НКЦПФР від 01.12.2015 №2021, що набуло чинності з 22.01.2016,у разі недотримання компанією станом на 31.01.2016 нормативного значення пруденційного показника та неприведення у відповідність до нього розрахункового значення цього показника протягом 30 днів (станом на 29.02.2016), компанія протягом 5 робочих днів (до 09.03.2016 включно, оскільки 05-08.03.2016 - вихідні) повинна:

або
підготувати та надати до Комісії план заходів щодо поліпшення свого фінансового стану, складений відповідно до вимог розділу IV цього Положення;

або
повідомити Комісію про приведення показника у відповідність до нормативного значення
(із зазначенням розрахункового значення пруденційного показника та дати, на яку показник було приведено у відповідність), якщо таке приведення відбулось після 29.02.2016, але до 09.03.2016.


Якщо розрахункове значення пруденційного показника було приведено у відповідність до його нормативного значення до 29.02.2016, ніяких додаткових дій (окрім підготовки та подання розрахункових значень пруденційних показників у складі регулярної звітності) компанії здійснювати не потрібно.
 
 
 
 
 
Додаткова інформація:
 
 
 
 
 
1. У Плані вказуються тільки ті показники, за якими у компанії було порушення нормативів.
 
 
 
 
 
2. "Дата, на якові мало місце відхилення" - це дата повторного порушення (29.02.2016), адже якщо відхилення мало місце на 31.01.2016, у компанії було 30 днів на приведення показника у відповідність, і якщо це вдалося до 29.02.2016 , то план подавати і нічого додатково робити не потрібно, а якщо після 29.02.2016, але до 09.03.2016, то план теж не подається, а потрібно лише повідомити Комісію про приведення у відповідність показників.
 
 
 
 
3. Для зазначення вихідних даних розрахунку показників пропонуємо використовувати таблиці з проекту змін Положення 1343 в частині пруднормативів (Додатки 15-18), залишивши в них лише рядки з наявними у вашої компанії даними. Код ЄДРПОУ та назву КУА у кожній таблиці писати не потрібно.
 
Основні цифри
Кількість КУА297на 30.03.20
Кількість ІСІ1433на 30.03.20
Кількість НПФ*59на 30.03.20
Кількість СК*2на 31.01.20
Активи, млн. грн.357 089на 31.01.20