До уваги членів Асоціації! Про завчасне забезпечення компанії необхідною кількістю сертифікованих фахівців

04 листопада 2021

Відповідно до частини 4 статті 76 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» професійні учасники зобов’язані створити комплексну, ефективну систему внутрішнього контролю (СВК), що включає підсистеми комплаєнсу, управління ризиками та внутрішнього аудиту. Вимоги до СВК встановлюються нормативно-правовими актами НКЦПФР, зокрема, в оприлюднених Комісією проектах Стандартів корпоративного управління та Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів. Ці проекти, серед іншого, містять вимоги до ділової репутації та кваліфікації осіб, задіяних у СВК (в т.ч. наявність сертифікату(-ів) на здійснення професійної діяльності за напрямком роботи компанії, а також обмеження щодо можливості об’єднання функцій в СВК (додаток 1 до Стандартів 2,3,4).

Асоціація звертає увагу членів УАІБ на необхідність врахування цих вимог при плануванні подальшої діяльності компаній, а також на завчасне забезпечення компанії необхідною кількістю сертифікованих фахівців з урахуванням нових вимог Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку, яке набуває чинності з 01.01.2022.

З проектами вищезазначених документів можна ознайомитись за посиланнями:

Стандарт №1 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Основні поняття та терміни». 

Стандарт № 2 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес та які не є банками». 

Стандарт № 3 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які є системно важливими професійними учасниками та які не є банками». 

Стандарт № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників». 

Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на ринках капіталу – діяльності з управління активами інституційних інвесторів. 

Основні цифри
Всього компаній-членів312на 17.01.22
Кількість КУА306на 17.01.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 17.01.22
Кількість ІСІ1737на 17.01.22
Кількість НПФ*55на 17.01.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

521 023

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21