Перенесено дати набрання чинності Положення щодо нової системи атестації фахівців ринків капіталу

30 серпня 2021

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє, що Міністерством юстиції України 30.08.2021 за №1133/36755 зареєстрованорішення Комісії від 05.08.2021 №609 «Про внесення змін до деяких рішень НКЦПФР».

Цим рішенням передбачається внесення змін, зокрема, до Положення про порядок атестації фахівців з питань фондового ринку (від 25.06.2020 №319 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2020 за №868/35151), в частині перенесення термінів набрання чинності окремих норм та вимог цього Положення.

Рішенням 609 передбачено, що з 01 січня 2022 року:

– атестація осіб, які здійснюють або мають намір здійснювати професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках, провадиться відповідно до Положення 319;

– особи, які станом на 31 грудня 2021 року мають кваліфікаційні посвідчення, отримані відповідно до Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затвердженого наказом №215, які продовжують або мають намір продовжувати здійснювати дії, пов’язані з безпосереднім провадженням професійної діяльності на фондовому ринку, до закінчення строку дії таких посвідчень з метою отримання нового повинні в порядку, встановленому Положенням 319, і затвердженим цим рішенням, пройти повторну атестацію.

Регулятор звертає увагу, що до 01 січня 2022 року залишаються чинними:

– Положення про порядок навчання та атестації фахівців з питань фондового ринку, затверджене наказом ДКЦПФР від 24.09.1996 року №215 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 08.10.1996 року за № 584/1609 (зі змінами);

– Порядок роботи екзаменаційних комісій та проведення кваліфікаційних іспитів фахівців з питань фондового ринку, затверджене рішенням НКЦПФР від 22.01.2013 року № 62 (зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07.02.2013 року за № 232/22764 (зі змінами).

Наразі документ проходить процедуру систематизації у Міністерстві юстиції України, незабаром очікується його публікація.

Основні цифри
Всього компаній-членів309на 10.08.22
Кількість КУА303на 10.08.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 10.08.22
Кількість ІСІ1767на 10.08.22
Кількість НПФ*57на 10.08.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21