УАІБ: Пенсійні фонди банку «АРКАДА» не є суб’єктами системи недержавного пенсійного забезпечення

02 вересня 2020

Українська асоціація інвестиційного бізнесу звертає увагу на те, що Банк «Аркада» та створені ним пенсійні фонди банківського управління не здійснювали діяльність згідно Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» і, відповідно, вони не можуть вважатися суб’єктами системи недержавного пенсійного забезпечення.

25 серпня 2020 року рішенням Правління Національного банку України АТ АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «АРКАДА» віднесено до категорії неплатоспроможних і одночасно рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банку запроваджено тимчасову адміністрацію.

Банк "Аркада" було створено ще у 1993 році, а у 1995 году була впроваджена схема по залученню коштів населення для будівництва житла. Це була його основна спеціалізація. Але крім цього, з 2002 року відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд» від 20.04.2000 року №1674-ІІІ банк створив два пенсійні фонди банківського управління пайового типу та з фіксованим доходом (пенсійні ФБУ) та здійснював довірче управління коштами учасників цих фондів з метою їх накопичення для отримання додаткових пенсійних виплат.

Після запровадження у Банку «Аркада» тимчасової адміністрації, постає питання: що буде із активами пенсійних ФБУ та пенсійними накопиченням його учасників.

Сьогодні в Україні послуги з недержавного пенсійного забезпечення надають 62 недержавні пенсійні фонди. Вони створені та діють відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення». Ще на початку введення в дію системи недержавного пенсійного забезпечення та створення недержавних пенсійних фондів, у 2004 році, Банк "Аркада" та створені ним пенсійні фонди були виведені з-під дії цього закону (п.4 Прикінцевих положень Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення»). І до цього часу банк та його пенсійні ФБУ діяли за спеціальним законом – Закон України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд».

Принципи діяльності пенсійних ФБУ Банку «Аркада» концептуально відрізняються від принципів діяльності всіх недержавних пенсійних фондів. Відкриття рахунків, накопичення, інвестування та облік пенсійних коштів, а також здійснення пенсійних виплат учасникам пенсійних ФБУ Банку «Аркада» здійснюється відповідно до Закон України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд». Саме тому, при аналізі діяльності системи недержавного пенсійного забезпечення показники пенсійного ФБУ Банку «Аркада» ніколи не бралися до розрахунку.

УАІБ вже більше 20 років займається пенсійною реформою, зокрема створенням та діяльністю ІІІ рівня пенсійної системи. Протягом цього часу, Асоціація неодноразово звертала увагу на недопустимість створення «пенсійних» моделей та схем роботи, які мають «особливий» статус. Такі моделі і схеми не мають прозорої і складної системи захисних механізмів, передбачених для недержавних пенсійних фондів чинним законодавством. Такі фонди не мають обмежень щодо заснування і ведення діяльності пенсійного фонду однією особою, щодо розмежування функцій з обслуговування фонду між різними надавачами таких послуг, визначення системи обміну інформацією та здійснення взаємного контролю пенсійних установ, а також кількарівневої системи державного нагляду. Внаслідок цього, вони несуть високий ризик для інтересів громадян щодо якості надання послуг та збереження їх пенсійних накопичень.

Управління пенсійними ФБУ, як своєю невід’ємною складовою, згідно спеціального закону здійснював Банк «Аркада». І, відповідно, регулювання діяльності фонду не підпадало під нагляд та регулювання у системі недержавного пенсійного забезпечення. Тому, до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг у минулому, і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку сьогодні, як регуляторів у системі недержавного пенсійного забезпечення, не відносилися функції з нагляду та регулювання діяльності Банку «Аркада» та створених ним пенсійних ФБУ.

Як довела історія функціонування подібних пенсійних установ з «особливим» статусом (скандал навколо Корпоративного НПФ Національного банку України, а зараз «Пенсійний фонд» Банку Аркада), результат непрозорої моделі їх діяльності, конфлікт інтересів при виконанні засновником фонду всіх функцій з обслуговування коштів учасників, а також неповноцінний державний нагляд за діяльністю таких установ призводять до одного гарантованого плачевного результату - втрати пенсійних заощаджень громадян.

УАІБ повністю поділяє позицію профільного регулятора (НКЦПФР) про відсутність державного нагляду і контролю за діяльністю пенсійного фонду Банку «Аркада» з огляду на його «особливий статус», наданий спеціальним законом.

Асоціація закликає НКЦПФР активно підключитися до законотворчої ініціативи народних депутатів України щодо вдосконалення Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», відстоюючи ЄДИНИЙ для всіх недержавних пенсійних фондів режим функціонування, нагляду і контролю. Тільки створюючи однакові умови законодавчого регулювання, можна уникнути формування відомчих або галузевих «лазівок» під виглядом «особливого статусу» або «експериментів», за які потім доводиться розплачуватися втратою пенсійних накопичень простим громадянам України.

Враховуючи прийняті Національним банком України та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб рішення, вони ймовірно у подальшому будуть займатися ліквідацією Банку «Аркада» та опікуватися активами банку, а також виконанням банком своїх зобов’язань перед вкладниками, довірителями інвесторами, в тому числі і учасниками пенсійних ФБУ.

УАІБ наголошує, що Банк «Аркада» та створені ним пенсійні фонди банківського управління не є учасниками третього рівня пенсійного забезпечення і не підпадають під дію Закону «Про недержавне пенсійне забезпечення».

Основні цифри
Всього компаній-членів302на 04.09.20
Кількість ІСІ1505на 04.09.20
Кількість НПФ*60на 04.09.20
Кількість адміністраторів НПФ15на 04.09.20
Кількість КУА298на 15.08.20
Кількість СК*2на 31.07.20
Активи, млн. грн.

393 400

на 31.07.20