Подання інформації про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників: особливості для НПФ

01 жовтня 2021

Підстави:

 Закон України 06.12.2019 № 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним  шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про фінмоніторинг)

Закону України від 15.05.2003 №755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань " (далі - Закон про реєстрацію)

Наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2021 р. № 163 "Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності"  (далі – Наказ про структуру власності)

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016  № 3268/5 "Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" (зі змінами) (далі – Наказ про форми заяв)

«Кінцевий бенефіціарний власник – будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення, чи здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов’язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

При цьому кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права;»

(п. 30 ч. 1 ст. 1 Закону про фінмоніторинг)

Коли потрібно подати інформацію:

Розкриття інформації про структуру власності та кінцевих бенефіціарів є двоетапним – первинне подання відомостей та щорічне підтвердження.

Так, усі юрособи, в тому числі й НПФ, для внесення відомостей в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських організацій (далі - Єдиний державний реєстр) повинні подати інформацію про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників або їх відсутність, протягом трьох місяців із дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджено форму і зміст структури власності.

Отже, оскільки Наказ про форму та структуру власності, набув чинності 11 липня 2021 року, то зробити це потрібно до 11 жовтня 2021 року. Стимулом для того, щоб укластися в цей термін, може бути ще й звільнення від сплати адмінзбору (лист Мін'юсту від 29.07.2020 р. № 179/8.4.4/32-20).

Надалі ці відомості потрібно підтверджувати щороку, навіть у випадку відсутності будь-яких змін у структурі власності. Гранична дата для цього – не пізніше 14 календарних днів з дня дати держреєстрації НПФ.

Крім того, якщо змін у структурі власності й інформації про кінцевого бенефіціара немає, юрособи також зобов'язані повідомляти про це держреєстратора під час проведення держреєстрації будь-яких інших змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в ЄДР (ч. 22 ст. 17 Закону про реєстрацію). У разі виявлення юрособою неповноти або неточностей чи помилок у раніше наданій держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціара та структуру власності юрособа не пізніше ніж через три робочі дні з дня їх виявлення повинна повторно подати відкориговані відомості (ч. 23 ст. 17 Закону про реєстрацію).

Кому подавати ці відомості

Інформацію структуру власності та про кінцевих бенефіціарних власників або їх відсутність подають лише державному реєстратору.

У якій формі подаються відомості:

Представник НПФ для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про структуру власності та і відомостей про відсутність кінцевих бенефіціарних власників, має подати державному реєстратору:

– заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) – заповнену реєстраційну картку Форма 2 Наказу про форми заяв. При поданні реєстраційної картки (Форма 2) заповнюються лише ті сторінки, які стосуються зміни відомостей про юридичну особу, що вносяться до Єдиного державного реєстру, в частині зміни відомостей про кінцевого бенефіціарного власника (сторінки 1,2,5 форми 2, рекомендована форма додається);

– схематичне зображення структури власності за формою та змістом відповідно до Наказу про структуру власності (рекомендована форма додається).

Що буде за нерозкриття інформації:

За неподання або несвоєчасне подання держреєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника або про його відсутність передбачено штраф у розмірі від 17000 до 51000 грн (від 1000 до 3000 НМДГ).

Оскільки підписує структуру власності лише керівник (без головбуха), штрафуватимуть за це саме керівника або іншу особу, уповноважену діяти від імені юрособи (ч. 6 ст. 16611 КУпАП), а саме Голову Ради НПФ.

Основні цифри
Всього компаній-членів313на 25.10.21
Кількість КУА307на 25.10.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 25.10.21
Кількість ІСІ1647на 25.10.21
Кількість НПФ*56на 25.10.21
Кількість СК*2на 31.08.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

491 778

на 31.08.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 105на 31.08.21