До уваги Ліквідаційних комісій ІСІ, які станом на 21 серпня 2020 перебувають у процесі ліквідації

23 серпня 2020

До уваги Ліквідаційних комісій інститутів спільного інвестування, які станом на 21 серпня 2020р. перебувають в процесі ліквідації та в активах яких наявні заблоковані цінні папери, що відповідно до Рішення НКЦПФР:

«Ліквідаційна комісія інституту спільного інвестування, який на дату набуття чинності цього рішення перебуває в процесі ліквідації та в активах якого знаходяться цінні папери щодо яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи, або рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи, або у зв'язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов'язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів) чи перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації корпоративного інвестиційного фонду / пайового інвестиційного фонду (далі - Фонд), має право протягом трьох місяців з дати набуття чинності цього рішення провести розрахунки з учасниками такого фонду та подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для скасування реєстрації випуску цінних паперів Фонду, за наступних умов:

отримання згоди всіх учасників Фонду на такі розрахунки;

здійснення всіх заходів, які передують проведенню розрахунків з учасниками Фонду.»

Основні цифри
Всього компаній-членів311на 17.05.22
Кількість КУА305на 17.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 17.05.22
Кількість ІСІ1755на 17.05.22
Кількість НПФ*57на 17.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21