До уваги КУА: уточнення щодо Положення № 1753

17 листопада 2021

Нагадуємо, що 09.11.2021р. набули чинності зміни до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням Комісії від 10.09.2013 № 1753 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.10.2013 за № 1689/24221.

Звертаємо Вашу увагу, що у разі надання до НКЦПФР документів для здійснення реєстраційних дій щодо інститутів спільного інвестування, слід дотримуватися вимог чинного Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування.

Зокрема, у разі включення до інвестиційної декларації венчурного ІСІ інформації стосовно напрямів інвестування у боргові зобов’язання, а саме прав вимоги, необхідно в повному обсязі включити в інвестиційну декларацію норми абзацу 5 пункту 3 розділу V Положення №1753, а саме:

«Права вимоги можуть, з урахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Положенням, придбаватися лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами, шляхом укладення договорів відступлення права вимоги, а також за договорами щодо інвестування та фінансування будівництва об'єктів будівництва.»

Основні цифри
Всього компаній-членів311на 13.05.22
Кількість КУА305на 13.05.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 13.05.22
Кількість ІСІ1751на 13.05.22
Кількість НПФ*57на 13.05.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21