Набули чинності зміни до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування

28 березня 2019

22 березня 2019 року набули чинності зміни до Положення про склад та структуру активів інституту спільного інвестування, затверджені рішенням НКЦПФР № 910 від 27.12.2018р. та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2019 р. за № 172/33143.

Відповідно до цих змін «права вимоги можуть придбаватися виключно до складу активів венчурного фонду та лише за кредитними договорами банків, укладеними з юридичними особами. Придбання компанією з управління активами до складу активів венчурного фонду прав вимоги за кредитними договорами здійснюється шляхом укладення договорів відступлення права вимоги з урахуванням обмежень, встановлених Законом та цим Положенням.

Придбання прав вимоги до складу активів венчурного фонду здійснюється за оціночною вартістю, що визначається з дотриманням вимог законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, зокрема з урахуванням ризиків невиконання боржником своїх зобов’язань.»

Ці  зміни поширюються на договірні відносини, що виникли з 22 березня 2019р.

 

Основні цифри
Всього компаній-членів312на 07.12.21
Кількість КУА306на 07.12.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 07.12.21
Кількість ІСІ1695на 07.12.21
Кількість НПФ*56на 07.12.21
Кількість СК*2на 30.09.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

507 806

на 30.09.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 122на 30.09.21