14 серпня набули чинності зміни щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування

14 серпня 2018

До уваги компаній з управління активами!
 
14 серпня 2018 року набули чинності зміни до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо реєстраційних процедур інститутів спільного інвестування.

Внесено зміни до:
 
- Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18 червня 2013 року № 1047, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 липня 2013 року за № 1198/23730.

- Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1103, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 року за № 1188/23720.

- Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 20 червня 2013 року № 1104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 липня 2013 року за № 1187/23719.

Крім іншого, змінами уточнено визначення терміну «зберігач активів інституту спільного інвестування» з метою узгодження з нормами Закону України «Про депозитарну систему України».

Спрощено процедури підготовки та подання пакетів документів для реєстрації змін до регламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ в частині оптимізації переліків документів, що подаються до Комісії на виконання вимог Положень. Так, замість копій договорів з аудитором, зберігачем, депозитарною установою, оцінювачем майна ІСІ буде  надаватися довідка, що містить відомості щодо зазначених осіб, реквізити та строки дії відповідних договорів;

Уточнено граничні строки прийняття відповідним уповноваженим органом корпоративного фонду/компанії з управління активами фонду рішення про продовження строків діяльності таких фондів, а також граничних строків подання відповідних змін до регламенту та проспекту емісії таких інститутів спільного інвестування до Комісії.

До переліку документів, що подаються до Комісії додано довідку щодо пов’язаності між зберігачем, аудитором (аудиторською фірмою), оцінювачем майна, з якими укладено договори на обслуговування інституту спільного інвестування.

Уточнено вимоги щодо надання фінансової звітності при поданні до Комісії документів, що підтверджують фінансовий стан учасників ринку.

 

Основні цифри
Всього компаній-членів312на 07.12.21
Кількість КУА306на 07.12.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 07.12.21
Кількість ІСІ1695на 07.12.21
Кількість НПФ*56на 07.12.21
Кількість СК*2на 30.09.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

507 806

на 30.09.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 122на 30.09.21