Міністерством юстиції України зареєстровані зміни до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування

17 листопада 2017

Зміни набудуть чинності з дня офіційного опублікування. Інформація про набрання чинності буде розміщена додатково.

Змінами крім іншого, доповнено підстави для залишення без розгляду Звіту про досягнення мінімального обсягу активів інституту спільного інвестування, а саме -«надана інформація щодо проведеної оцінки активів не відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності та обраній компанією з управління активами обліковій політиці».

Крім того, у разі визнання випуску цінних паперів пайового фонду таким, що не відбувся, недостатність активів Фонду для повернення в повному обсязі учасникам такого Фонду всіх залучених до Фонду коштів покривається за рахунок коштів компанії з управління активами.

Основні цифри
Кількість КУА298на 27.02.20
Кількість ІСІ1409на 27.02.20
Кількість НПФ*59на 27.02.20
Кількість СК*2на 30.11.19
Активи, млн. грн.352 688на 30.11.19