НКЦПФР роз'яснює нюанси законодавства про ліцензування видів господарської діяльності

27 серпня 2015

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) інформує професійних учасників фондового ринку про діючі норми Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02.03.2015  № 222-VІІІ (далі – Закон), який набув чинності 28 червня 2015 року.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 7 Закону професійна діяльність на ринку цінних паперів підлягає ліцензуванню з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні».

Статтею 4 Закону України від 30.10.1996 № 448/96-ВР «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (далі – Закон про державне регулювання ринку цінних паперів) визначено, що  ліцензування професійної діяльності на ринку цінних паперів здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)відповідно до законів України,  що регулюють ринок цінних паперів, нормативно-правових актів, прийнятих згідно з цими законами. До таких законів, зокрема, належить Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок», яким, серед іншого встановлено вимоги щодо порядку та умов видачі ліцензій на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Cлід зазначити, що питання пов’язані з ліцензією, як документом в електронному або паперовому вигляді, переоформленням ліцензій регулюються Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».
Частиною одинадцятою статті 13 Закону передбачено, що ліцензія на провадження здобувачем ліцензії визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, оформлюється органом ліцензування в електронному вигляді (запис про рішення органу ліцензування щодо видачі ліцензії суб'єкту господарювання в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців).

Частиною тринадцятою статті 13 Закону передбачено, що форму та зміст ліцензії визначає спеціально уповноважений орган з питань ліцензування. Частиною чотирнадцятою статті 13 Закону передбачено, що за бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія (копія ліцензії) може бути видана органом ліцензування і на паперовому носії.

Згідно з пунктом 6 статті 21 Прикінцеві та перехідні положення Закону ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що на день набрання чинності Законом є чинними, продовжують діяти.

Форму та зміст ліцензії затверджено наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України від 14 липня 2015 року № 781/38 «Про затвердження форми та змісту ліцензії», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 липня 2015 року за № 848/27293 (далі – наказ), який розміщено на офіційному сайті Державної регуляторної служби України, та який набрав чинності 04.08.2015 року. Зазначеним наказом в реквізитах ліцензії не передбачено серію та номер ліцензії та строк дії вказаної ліцензії.

Враховуючи викладене, в договорах передбачених при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку, за окремими видами професійної діяльності ліцензіат може зазначати серію та номер ліцензії отриманої до набрання чинності Законом та/або номер і дату прийняття рішення про видачу ліцензії. При цьому, за бажанням здобувача ліцензії чи ліцензіата ліцензія може бути видана Комісією на паперовому носії.

Частиною п’ятнадцятою статті 13 Закону передбачено, що підставою для переоформлення ліцензії є зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, власного імені, по батькові фізичної особи - підприємця. Законом не передбачено переоформлення ліцензії у зв’язку із зміною місцезнаходження.

Враховуючи викладене, ліцензіат у разі:

·                    зміни найменування юридичної особи надає до Комісії заяву та пакет документів передбачених нормативно-правовими актами Комісії з питань ліцензування, за окремими видами професійної діяльності, а саме документи передбачені розділом VI Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії, затвердженого рішенням Комісії від 14.05.2013 № 817, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 р. за №854/23386 (із змінами) (далі-Порядок) та розділом VII Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) затверджених рішенням Комісії від 23.07.2013 № 1281, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за №1576/24108 (далі – Ліцензійні умови);

·                    у разі зміни місцезнаходження надає до Комісії відповідні документи, передбачені пунктом 9 розділу IVЛіцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – депозитарної діяльності та клірингової діяльності, затверджених рішенням Комісії від 21.05.2013 № 862, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 червня 2013 р. за № 897/23429, пунктом 9 розділу ІІІ Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) – діяльності з торгівлі цінними паперами, затверджених рішенням Комісії від 14.05.2013 № 819, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01 червня 2013 р. за № 857/23389 (із змінами) та пунктом 5 глави 3 розділу II Ліцензійних умов  разом із супровідним листом,  в якому зазначається бажання ліцензіата отримати ліцензію на паперовому носії.

Як зазначалось вище, при зміні місцезнаходження адміністративна послуга у вигляді переоформлення ліцензії відсутня. У зв’язку з цим, дії органу ліцензування щодо розгляду документів, наданих у разі бажання отримати ліцензію на паперовому носії надається на безоплатній основі. Бланк ліцензії для визнання його недійсним ліцензіатом не надається.

Крім того, повідомляємо, що Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності» не передбачено надання таких адміністративних послуг, як видача копії ліцензії та видача дубліката ліцензії.
 

Основні цифри
Кількість КУА298на 24.02.20
Кількість ІСІ1412на 24.02.20
Кількість НПФ*59на 24.02.20
Кількість СК*2на 30.11.19
Активи, млн. грн.352 688на 30.11.19