Полегшення реєстраційних процедур: НКЦПФР роз’яснила деталі протоколу зборів засновників КІФ

24 листопада 2021

Для полегшення роботи учасників ринків капіталу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку роз’яснює зміни до протоколу зборів засновників КІФ (корпоративного інвестиційного фонду) відповідно до чинного законодавства.

Ключові моменти, на які Комісія звертає увагу:
– законодавство не встановлює заборони внесення зборами засновників/єдиними засновником змін до прийнятого рішення, зокрема, в частині зміни найменування банківської установи, де буде відкритий тимчасовий рахунок, а також дати проведення установчих зборів КІФ, за умови дотримання вимог частини першої статті 10 Закону;
– такі зміни до протоколу зборів засновників КІФ затверджуються протоколом зборів засновників КІФ та засвідчуються підписами засновників фонду. Протокол подається в пакеті документів на реєстрацію регламенту та внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру ІСІ;
– такі зміни до рішення одноосібного засновника КІФ затверджуються рішенням одноосібного учасника фонду, оформлюються ним письмово у формі рішення та засвідчуються нотаріально. Рішення подається в пакеті документів на реєстрацію регламенту та внесення відомостей до Реєстру.

Комісія підготувала роз’яснення задля трактування норм частини четвертої статті 9 Закону та розділу ІІ Положення про порядок реєстрації проспекту емісії та випуску акцій корпоративного інвестиційного фонду (рішення Комісії від 20.06.2013 року №1104), якими встановлено етапи створення КІФ, а також перелік відповідних документів, що подаються в рамках кожного з етапів.

З повним текстом роз’яснення можна ознайомитись на офіційному вебсайті регулятора за посиланням.

Основні цифри
Всього компаній-членів312на 01.12.21
Кількість КУА306на 01.12.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 01.12.21
Кількість ІСІ1667на 01.12.21
Кількість НПФ*56на 01.12.21
Кількість СК*2на 30.09.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

507 806

на 30.09.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 122на 30.09.21