НКЦПФР відновила обіг цінних паперів ПрАТ «КРМЗ»

26 листопада 2020

Відповідно до пункту 51 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", пункту 12 Положення про встановлення ознак фіктивності емітентів цінних паперів та включення таких емітентів до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.05.2017 № 393 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.10.2017 за № 1260/31128, рішення Комісії Про виключення ПрАТ "КРМЗ" із списку емітентів, що мають ознаки фіктивності від 24.11.2020 №722

НКЦПФР відновила з 25.11.2020обіг цінних паперів ПрАТ "КРМЗ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00380391).

Основні цифри
Всього компаній-членів312на 06.12.21
Кількість КУА306на 06.12.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 06.12.21
Кількість ІСІ1690на 06.12.21
Кількість НПФ*56на 06.12.21
Кількість СК*2на 30.09.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

507 806

на 30.09.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 122на 30.09.21