НКЦПФР продовжила граничні строки приведення діяльності профучасників у відповідність до нових ліцумов

21 червня 2022

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) у зв’язку з дією воєнного стану в Україні змінила терміни, встановлені для приведення внутрішніх документів та структури власності окремих професійних учасників у відповідність до нових ліцензійних умов.

Рішення стосується профучасників, які мають такі ліцензії:

⁃ на провадження діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами);

⁃ на провадження депозитарної діяльності;

⁃ на провадження діяльності з управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Ці профучасники мають привести свої внутрішні документи у відповідність до нових ліцензійних умов упродовж 90 календарних днів після завершення дії воєнного стану.

Також вони мають унормувати свою структуру власності протягом шести місяців після завершення дії воєнного стану. Якщо серед власників є іноземна юридична чи фізична особа, термін збільшується до року.

Рішення Комісії набирає чинності з моменту його опублікування на офіційному вебсайті НКЦПФР. Повний текст розміщений за посиланням.

Основні цифри
Всього компаній-членів309на 27.06.22
Кількість КУА303на 27.06.22
Кількість адміністраторів НПФ19на 27.06.22
Кількість ІСІ1753на 27.06.22
Кількість НПФ*57на 27.06.22
Кількість СК*2на 30.11.21
Активи в управлінні КУА, млн грн

522 907

на 30.11.21
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 164на 30.11.21