УАІБ звернулася до ДПСУ та Мінфіну щодо подання фінансової звітності ПІФ як додатку до податкової декларації з податку на прибуток

28 квітня 2021

Наказом Міністерства фінансів України №649 від 29.10.2020 року було внесено зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств. Змінами, серед іншого, передбачено, що компанії з управління активами мають подавати річну або квартальну податкову декларацію з податку на прибуток підприємств по кожному інституту спільного інвестування без статусу юридичної особи, активами яких компанія управляє.

Листом ДПС № 22431/7/99-00-05-05-01-07 від 14.12.2020 року передбачено, що вперше подавати оновлену декларацію з податку на прибуток підприємств треба за підсумками 1-го кварталу 2021 року.

Станом на 27 квітня 2021 року компанії з управління активами не мають можливості подати в електронному вигляді додатки до податкової декларації з податку на прибуток підприємств по інститутах спільного інвестування без статусу юридичної особи: форми фінансової звітності. Для додатків до декларації форм фінансової звітності не передбачено окремого поля/рядка, який би дав змогу ідентифікувати інститут спільного інвестування без статусу юридичної особи та відокремити фінансову звітність такого фонду від фінансової звітності компанії з управління активами (фінансова звітність подається по коду ЄДРПОУ компанії з управління активами).

На сьогодні в Україні триває процес запровадження СИСТЕМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, який передбачає подання фінансової звітності в уніфікованому електронному форматі іXBRL, підготовленої відповідно до таксономії UAXBRL МСФЗ, за принципом «єдиного вікна».

Компанії з управління активами та інститути спільного інвестування складатимуть та подаватимуть фінансову звітність за міжнародними стандартами на підставі Таксономії фінансової звітності UAXBRL МСФЗ, в тому числі вже за перший квартал, перше півріччя та дев’ять місяців 2021 року.

Комітетом з управління Системою фінансової звітності прийнято рішення «рекомендувати регуляторам фінансових ринків у межах своїх повноважень забезпечити необхідні заходи щодо подовження строків подання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020 року, до центру збору фінансової звітності за 2020 рік, перший квартал, перше півріччя та дев’ять місяців 2021 року та не застосовувати санкції за неподання такої звітності суб’єктами господарювання у строки, визначені законодавством, протягом 2021 року».

УАІБ просить не застосовувати санкції за неподання за 1 квартал, 1 півріччя, 9 місяців 2021 року та 2021 рік форм фінансової звітності, як додатків до податкової декларації з податку на прибуток підприємств по інститутах спільного інвестування без статусу юридичної особи та врахувати запровадження єдиного електронного формату при врегулюванні питання подання фінансової звітності, що складається за міжнародними стандартами фінансової звітності, як додатку до податкової декларації з податку на прибуток підприємств по інститутах спільного інвестування без статусу юридичної особи.

Отриману відповідь буде розміщено на сайті УАІБ.

Основні цифри
Всього компаній-членів307на 07.05.21
Кількість ІСІ1549на 07.05.21
Кількість НПФ*55на 07.05.21
Кількість адміністраторів НПФ19на 07.05.21
Кількість КУА301на 07.05.21
Кількість СК*2на 28.02.21
Активи, млн. грн.

437 213

на 28.02.21