Міністерство фінансів про витрати позичальника у вигляді процентів за користування позикою, отриманою за рахунок коштів венчурних ІСІ

05 червня 2024

Міністерство фінансів України надало відповідь на звернення Громадської ради при Міністерстві фінансів України щодо врахування у витратах позичальника процентів за користування сумою позики, наданої компанією з управління активами за рахунок венчурного фонду.

У відповіді Мінфіну, зокрема, зазначено , що згідно Закону України № 5080 «Про інститути спільного інвестування» компанія з управління активами – це господарське товариство, створене відповідно до законодавства у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яке провадить професійну діяльність з управління активами інституційних інвесторів на підставі ліцензії, що видається Комісією. До того ж компанія з управління активами здійснює управління  активами інституту спільного інвестування.

Частиною шостою статті 63 Закону № 5080 встановлено, що у відносинах з третіми особами компанія з управління активами корпоративного фонду повинна діяти від імені та в інтересах такого фонду на підставі договору про управління активами. У відносинах з третіми особами компанія з управління активами пайового фонду повинна діяти від власного імені, в інтересах учасників такого фонду та за його рахунок або в разі недостатності коштів фонду – за власний рахунок.

Водночас згідно з частиною четвертою статті 48 Закону № 5080 венчурний фонд має право надавати кошти у позику. Позики за рахунок коштів венчурного фонду можуть надаватися тільки юридичним особам, за умови що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи належить такому венчурному фонду.

Отже, компанія з управління активамимає право надавати позики за рахунок коштів венчурного фонду за умови, що не менш як 10 відсотків статутного капіталу відповідної юридичної особи, якій надається позика, належить такому венчурному фонду. При цьому витрати у вигляді процентів за користування позикою такою юридичною особою – позичальником враховуються згідно з правилами бухгалтерського обліку при формуванні фінансового результату до оподаткування для обчислення податку на прибуток підприємств.

Відповідь Міністерства фінансів підготовлено з урахуванням листів Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на запит Міністерства фінансів України (додаються).

Як зазначалось раніше на сайті УАІБ, у березні 2024 року на засіданні Громадської ради при Міністерстві фінансів України розглядалось питання щодо застосування з 01.01.2024 року норми ПКУ у зв’язку з набуттям чинності Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» №1953-ІХ від 14.12.2021 року і було прийнято рішення звернутися із запитом від Громадської ради до Міністерства фінансів України щодо цього питання.

Відповідь Міністерства фінансів України додається.

Основні цифри
Всього компаній-членів284на 13.06.24
Кількість КУА279на 13.06.24
Кількість адміністраторів НПФ16на 13.06.24
Кількість ІСІ1791на 13.06.24
Кількість НПФ*53на 13.06.24
Кількість СК*1на 30.04.24
Активи в управлінні КУА, млн грн626 224на 30.04.24
Активи НПФ в адмініструванні, млн грн2 948на 30.04.24