Звіт про 22-й Інвестиційний форум Європейської асоціації управління фондами та активами (EFAMA)

23 листопада 2016
(16-17 листопада 2016 року, Брюссель)


А. Гаврилюк, Старший аналітик та Координатор міжнародних зв'язків УАІБ

22-й щорічний Інвестиційний форум EFAMA – представницької асоціації європейської індустрії інвестиційного менеджментувідбувся у Брюсселі 16-17 листопада 2016 року, за участі учасників асоціації - національних асоціацій компаній з управління активами та інвестиційних фондів країн-членів ЄС та партнерів, корпоративних та асоційованих членів організації, представників регуляторів ринків цінних паперів, Єврокомісії, а також провідних науково-дослідних центрів та преси.

УАІБ було запрошено взяти участь у Форумі у якості гостя у рамках співробітництва із EFAMA, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного асоціаціями у 2012 році.


Основні тези ключових доповідей, якими розпочався Форум:

Генеральний директор DG FISMA - Генерального директорату Єврокомісії з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та Об'єднання ринку капіталу (CMU) – звернув увагу на поточні ініціативи, проблеми та перспективи розвитку регулювання індустрії в ЄС.

Зокрема, йшлося про обмеженість транскордонного розміщення фондів: майже 30% фондів, крім країни створення (реєстрації), розміщуються лише в одній іншій країні-члені ЄС; ще близько 40% - у 4-х інших країнах, решта – тільки у своїх країнах.

Після прийняття відповідних законодавчих актів ЄС, створення фондів венчурного капіталу та фондів соціального підприємництва (відповідно, EuVECA та EuSEF) було не таким активним, як очікувалося, тому були підготовлені пропозиції щодо внесення змін до цих актів (Регламенту ЄС про EuVECA та Регламенту ЄС про EuSEF), що мають розширити можливості цих фондів та управління ними. Зміни планується прийняти до кінця цього року.

Єврокомісія, в особі DG FISMA, також сподівається на те, що регулювання індустрії фондів та управління активами в ЄС буде більш пропорційним та забезпечить ширше й повніше фінансування економіки.

На перегляді (дослідження шляхів імплементації, визначення розбіжностей застосування) зараз знаходиться законодавство щодо пруденційного нагляду та вимог до капіталу (CRD IV), фондів грошового ринку (MMF).

Продовжується співпраця щодо моніторингу системних ризиків разом із ESRB, причому питання захисту прав інвесторів (зокрема, у контексті «пакетованих роздрібних страхових та інвестиційних продуктів», PRIIPs) сприймається як важливе, але другорядне на тлі забезпечення фінансової стабільності. Імплементація Регламенту про key investor document (KID) для PRIIPs затримується із відкладеним прийняттям регуляторних технічних стандартів (RTS), що були розкритиковані як професійними учасниками індустрії, так і організаціями споживачів фінансових послуг й інвесторами (з дещо відмінними аргументами, але з об'єднаною, спільною позицією). Запровадження PRIIPs наразі перенесено на 2018 рік.

Тим часом продовжується також робота над «пан-європейським персональним пенсійним продуктом» (PEPP) – було проведено громадське опитування та визначено проблеми на шляху транскордонного функціонування продукту. Очікується, що подальша робота над цією ініціативою триватиме протягом найближчих місяців.

Серед актуальних ініціатив – також створення робочої групи разом із Генеральним директоратом Єврокомісії з питань ІТ – DG Connect – для дослідження можливостей і ризиків поширення фінансових технологій (FinTech) у ЄС.


Президент EFAMA повідомив про стан розвитку індустрії фондів та управління активами в ЄС: нині – це близько 19 трильйонів євро в управлінні, із яких 13 – у фондах (UCITS та AIF); протягом року відбувся деякий відтік капіталу з фондів (зокрема після Brexit), але загалом індустрія змогла залучити 1.7 трлн. євро чистого притоку (за останні три роки).

RTS для PRIIPs були знову згадані як такі, що вводять в оману (до стандартизованого рекламного проспекту для інвестора – KID – пропонується не включати дані про історичну доходність (на відміну від KIID для UCITS), а методологія розрахунку транзакційних витрат викривляє реальну картину).

Також було зазначено про зростання важливості «відповідальних» інвестицій – таких, що спрямовуються на підприємства і в проекти, в основі яких – вирішення ESG (environmental, social, governance) проблем.

Серед ключових актуальних питань для індустрії називалися оподаткування фінансових операцій (FTT, що вже кілька років розглядається для запровадження у ЄС, за відсутньої єдиної позиції країн-членів), а також наслідки Brexit для фінансових ринків та індустрії управління активами.


Голова ESMA наголосив на перспективах росту європейського ринку, спираючись на порівняння із американським – із точки зору обсягу активів, кількості населення двох найбільших ринків світу та рівня залучення домогосподарств у фінансові ринки, зокрема їх участі у фондах; порівняв він і рівень винагороди, що отримують управляючі активами фондів у США та ЄС, а також співвідношення «активних» і «пасивних» фондів, що в обох випадках, як він вважає, свідчить про перевагу США (ставки винагороди у США нижчі, там більше фондів із пасивними стратегіями, у той час як громадяни більше залучені у фонди).

Серед ключових ініціатив, над якими працює зараз європейський регулятор ринку цінних паперів, було озвучено:

1. Підвищення прозорості на ринку (особливо – щодо «заохочень» (inducements), витрат (costs) та винагороди (fees) у контексті MiFID II);

2. Поліпшення транскордонного пропонування фондів UCITS.

Щодо першого, було згадано посилення вимог стосовно розкриття «заохочень» Директивою MiFID II (імплементація в ЄС відкладена принаймні до 2018 року), сукупних витрат, їх загального впливу на доходність, застосування ex-ante та ex-post підходів для підвищення конкуренції та якості послуг. Звернув Голова ESMA також увагу і на наявність невідповідностей між різними законодавчими активами ЄС, зокрема Директивою UCITS, AIFMD та MiFID II.

Щодо другого питання, було підкреслено важливість управління активами як ключової складової запровадження Об'єднання ринку капіталу (CMU). За словами Голови ESMA, близько 80% фондів UCITS пропонуються інвесторам на транскордонній основі, але переважно лише в одній додатковій країні-члені ЄС, окрім країни походження (реєстрації).

Дискримінаційне оподаткування – одна з головних перешкод для транскордонного злиття фондів.

Також було наголошено на необхідності збалансованого підходу до використання фінтехнологій в індустрії, зокрема в умовах активного зростання автоматизованого консультування (automated advice – «робо-радники»). Важливим залишається персональна взаємодія між людьми при роботі компаній індустрії з клієнтами.

Загалом, як зауважив керівник ESMA, індустрії управління активами потрібно прагнути до фінансової інклюзії (охоплення населення фінпослугами) та забезпечення економії від масштабу.

Протягом сесії запитань-відповідей, він наголосив на тому, що при тісній співпраці наглядових органів ЄС у фінансовій сфері, ESAs (крім ESMA, до них входять також EBA, EIOPA) важливо враховувати відмінності між видами бізнес-моделей, таких як управління активами, банкінг та страхування – і ESMA постійно доповнює експертизу ESAs із питань фондового ринку.

 

Представник Управління фінансової поведінки (FCA) Великобританії озвучила актуальні питання, на яких фокусується робота наглядового органу, у тому числі, ліквідність ринку, фінансовий моніторинг та фінансові злочини, кібер-ризики, відповідальність та підзвітність профучасників.

Зокрема, було зазначено, що після Brexit-референдуму відбулася тимчасова зупинка викупу у 5-ти фондах (нерухомості, відкритого типу). Довгостроковий вплив події на ринок буде залежати від подальших кроків уряду країни. При цьому FCA проводить дослідження для перевірки якості управління в компаніях, що управляють фондами, визначення факторів, що спричиняють вихід інвесторів з відкритих фондів. Важливим при цьому буде також зрозуміти, чи допускати щоденне розміщення-викуп фондами, що працюють у таких секторах, як нерухомість. Результати дослідження планується опублікувати до кінця цього року.

Представник FCA підкреслила, що фінансова система має бути «ворожим середовищем» для фінансових злочинців, і з цією метою була прийнята Четверта Директива про боротьбу із відмиванням брудних коштів, що почне застосовуватися наприкінці червня наступного року. Фокус у ній робиться переважно на банки, але управлінські компанії також підпадають під її дію. Загалом, одна з підвищених вимог – посилене звітування щодо кібер-злочинів.

Британський регулятор також наголосила, що (інформаційні) технології не повинні використовуватися учасниками ринку для того, щоб обійти вимоги регуляторних актів. FCA досліджує питання «зв'язаних комісій» (заохочень) та інших витрат інвесторів у контексті вимог MiFID II та ще рік тому розпочала дослідження конкуренції на ринку управління активами, у тому числі звертаючи увагу на нерегульованих учасників. Результати будуть опубліковані згодом.


Протягом Форуму відбулося кілька панельних дискусій, протягом яких учасники європейського ринку управління активами, представники регуляторів, Єврокомісії та провідних науково-дослідних центрів обговорили найважливіші теми для індустрії управління активами ЄС, а саме:

·захист (прав та інтересів) інвесторів у контексті амбіційного плану регуляторів – Директиви UCITS, AIFMD, PRIIPs та інших законодавчих актів;

·розміщення фондів у цифрову еру: технологічні драйвери для індустрії управління активами; майбутнє пан-європейського персонального пенсійного продукту (PEPP);

·потенційні наслідки для європейської індустрії управління активами від Brexit;

·глобальні дебати щодо поглядів на системну важливість індустрії управління активами, а також ліквідність ринку та фондів.

 

Своє бачення поточної ситуації у регулюванні ринків, напрямків та перспектив подальшого її розвитку висловив Віце-голова IOSCO та Голова бельгійського управління фінансового нагляду (FSMA). Він говорив, зокрема, про тісну взаємодію між регуляторами ринків цінних паперів на глобальному рівні та, зокрема, про співпрацю в рамках Ради фінансової стабільності (FSB) та Європейської ради щодо системних ризиків (ESRB), а також із ESMA. Йшлося, зокрема, про проблему довіри до фінансових продуктів – чим складніший продукт, тим нижчий рівень довіри до нього (і попит на нього) з боку інвесторів. З іншого боку, було наголошено, що регулятори та IOSCO усвідомлюють наявні можливості та обмеження, що існують на ринках, для управляючих активами.

Водночас, представник Єврокомісії зазначив, що її фокус у питаннях макро-пруденційного нагляду буде залишатися на банківській системі, а для небанківського сектору вона буде, для початку, будувати спроможність для здійснення належного моніторингу.

Наприкінці Форуму відбувся круглий стіл керівників компаній з управління активами, що працюють в ЄС та світі: за модерування Генеральним директором німецької асоціації BVI, в обговоренні взяли участь представники значних за обсягами активів управлінських компаній. Предметом дискусії були, зокрема, очікування на 2017 рік, у тому числі погляди на ринкові питання, серед яких – інвестиційні стратегії в умовах низьких ставок, вплив Brexit тощо.

Також учасникам Форуму, які були присутні на гала-вечері, пощастило почути виступ лорда Джонатана Хілла, який залишив свою ключову посаду в Єврокомісії (був Комісіонером з питань фінансових послуг, фінансової стабільності та Об'єднання ринку капіталу (CMU)) після Brexit. Він розвіяв сумніви щодо можливості перегляду рішення щодо виходу Великобританії з ЄС, після нещодавнього рішення британського суду про обов’язковість затвердження рішення референдуму парламентом; закликав не сподіватися на повернення та зазначив, що питання стоїть не в тому, чи буде Brexit «м’яким» або «жорстким», а в тому, чи буде він «розумним» – для обох сторін.

Із програмою Форуму можна ознайомитися за цим посиланням:

https://www.efama.eu/programme/


Додатково – стисле звітування від @EFAMAnews:

https://twitter.com/efamanews


Alexander Schindler: We have welcomed the Commission’s proposal to postpone by one year the application of the PRIIPs Regulation

 
but two crucial issues need to be addressed with regards to PRIIPS
 
Allowing the disclosure of past performance & fixing the misleading calculation methodology of transaction costs
 
The question begs "why are investors not heard"?
 
The asset management industry is engaged in promoting responsible investment initiatives
 
We welcome the fact that “sustainable finance” features prominently in the Commission’s recent Communication “CMU - Accelerating reform”
 
EFAMA issued in September a Report on Responsible Investment, showcasing the European AM industry’s role in this https://goo.gl/OYVa92
 
Steven Maijoor, Chair of @ESMAComms , talks through ESMA’s Issues & Priorities for 2017
Asset management "key activity in the CMU context"
 
There is scope for improvement with regards to cross-border investments. Remove barriers and increase transparency.
 
PRIIPs: In response to a Q, Maijoor brushes off concerns from investors & asset managers about misleading disclosure of transaction costs
 
Olivier Guersent@EU_Commission:The European asset management industry is a success story we can be proud of.
 
Pan European Personal Pension Product - we intend to go quickly - the industry will be consulted on a project in the spring
 
2 important workstreams in 2017 - technology & finance issues, including fintech/cybersecurity, & sustainable finance
 
Megan Butler, Director of Supervision – Investment, Wholesale and Specialists, at @TheFCA gives last keynote speech
 
FCA wants to work with the AM industry in areas incl. market liquidity, money laundering/financial crime, & innovation.
 
We see the AM industry as a crucial element of our work - it's our role to support your industry, we want you to thrive & innovate
 
Guillaume Prache @Better_Finance on #priips ; error not to include past performance, users and investors raise concern. @EU_Finance@ESMAComms:
In 10 years of working in investor protection, I haven’t seen a financial services regulation that is so detrimental to investors
 
Prache on PRIIPs: we will not let it go
Franck Guiader, Head of FinTech @AMF_actu: Digitalisation places the customer in a central place - we need to recognise this new paradigm
Manuela Zweimueller, Head of Regulations @EIOPA delivers keynote intro of @EFAMA’s panel on the future of #PEPP
 
 
Manuela Zweimueller: The PEPP is the product that could be a major contributor to the CMU from the citizens' side
 
Nathalie Berger@EU_Commission: Pepp should be an "enabling tool" answering challenges faced by EU - incl. ageing europe & insufficient savings
 
we are accelerating on this project and counting on your (asset management) industry for your support and ideas.
 
The major elephant in the room is taxation
 
Day 1 of EFAMA Forum closes with panel led by William Nott, Vice Pdt of EFAMA, on potential effects of Brexit on the EU asset mgmt industry
 
 
Peter de Proft, Director General of EFAMA, opens Day 2 of @EFAMANews Investment Management Forum in Brussels
 
Panel on systemic importance of asset management - introduced by JP Servais, Vice Chairman of @IOSCOPress & Chairman of Belgium FSMA
 
Systemic importance of AM discussed by @EU_Commission, @Amundi_ENG, @blackrock, @AMF_actu - debate chaired by D.Wright, Chairman of @Eurofi
 
Matthieu Lucchesi@AMF_actu on market liquidity: We need to make sure investors have enough information to assess liquidity risk
 
Niall Bohan@EU_Commission: The Commission's macro prudential focus will remain on the banking system
 
For the non-bank system, we will build our capacity to monitor properly as a first step
 
The CEOs view: 2017 agenda - moderated by Thomas Richter, CEO of BVI, with @UBS AM, SEB IM, @EdeRothschild AM, @AXAIM & Dekabank

Основні цифри
Кількість КУА297на 31.03.20
Кількість ІСІ1434на 31.03.20
Кількість НПФ*59на 31.03.20
Кількість СК*2на 31.01.20
Активи, млн. грн.357 089на 31.01.20