УАІБ взяла участь у 11-й щорічній зустрічі асоціацій CEE-Initiative у Празі

17 квітня 2019

Представник УАІБ взяла участь у 11-й щорічній зустрічі групи асоціацій КУА та інвестфондів регіону Центральної та Східної Європи (CEE Initiative), що відбулася 11-12 квітня у Празі. Учасниками зібрання стали 8 національних асоціацій – з Болгарії, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Хорватії, Чехія та України.

У ході зустрічі обговорювалися такі актуальні питання ринку інвестиційних фондів та управління активами в ЄС: вимоги до ліквідності фондів UCITS і проведення відповідного стрес-тестування; подальший низхідний тиск на ставки винагороди КУА, що є особливо відчутним для відносно малих компаній і ринків; використання бенчмарків для фондів (у зв’язку з новими регуляторними обмеженнями); транскордонне розміщення цінних паперів чи паїв фондів; ESG («відповідальне інвестування», «фінансування сталого розвитку» тощо), що є дуже популярною новою темою в ЄС, при цьому КУА потрібно буде спеціально виділяти додаткових аналітиків або аутсорсити ESG-аналіз для виконання вимог, що незабаром можуть бути введені в Директиви про ринки фінансових інструментів MiFID II, про фонди UCITS та про управляючих фондів альтернативних інвестицій (AIFMD).

Учасники зустрічі підтвердили, що принцип пропорційності, передбачений законодавством ЄС, на практиці не реалізується, і невеликих учасників місцевих ринків змушують виконувати неадекватно високі вимоги. Проблемним, на думку представників асоціацій, є  і Регламент про фонди грошового ринку (MMF), який набув чинності з липня 2018 року і практично «вбив» цей сектор фондів у країнах СЕЕ, що раніше складав значну частку в окремих із них. При цьому, за словами учасників групи, головна проблема його імплементації – непродуктивна взаємодія національних регуляторів (NCAs) із ESMA.

Йшлося на зустрічі і про ситуацію в Польщі у контексті виконання вимог єврозаконодавства країнами-членами ЄС: країна сплачує штрафи за їхнє порушення, але вважає важливішим захист свого національного ринку. Водночас, у Польщі створюється нова (додатково до існуючої IZFiA) асоціація для учасників ринку управління активами, перш за все – для іноземних чи міжнародних КУА, для яких це – можливість зайти на польський ринок і управляти польськими фондами, оскільки наразі їм це заборонено польським законодавством.

Серед проблемних питань регулювання окремих ринків регіону СЕЕ також було названо досі не прийнятий у Румунії закон про альтернативні фонди (AIF), хоча AIFMD вже давно транспонована у цій країні (для КУА альтернативних фондів). Румунія добровільно вирішила деталізувати регулювання для альтернативних фондів окремим законом, хоча це не вимагається за AIFMD, а пов’язано з наявністю особливих місцевих фондів, що підпадають під визначення AIF (адже не є фондами UCITS). Окрім AIF, що знаходяться в управлінні авторизованих за Директивою AIFM (КУА) в країні продовжують діяти «спеціальні фонди» (у т.ч. Fondul Propietata), який планують закрити, а новий закон цьому сприяв би.

В Угорщині проблеми виникають із фондами нерухомості: Нацбанк Угорщини хоче понизити притік капіталу до них через штучні обмеження, у тому числі ліміти на розмір фонду.  Асоціація ж виступає проти обмежень та надмірної зарегульованості і пропонує забезпечити правильну (цільову) пропозицію участі у таких фондах, зокрема, щоб КУА, як це і передбачено правом ЄС, аналізували потенційних інвесторів і пропонували їм лише ті інвестпродукти, які їм можуть підійти і які ці інвестори добре розуміють.

Учасники зустрічі вирішили замовити EFAMA дослідження щодо ролі та переваг малих локальних ринків та для отримання інформації про найкращу місцеву практику імплементації вимог фінансового права ЄС у різних країнах-членах, а також просити EFAMA звернути увагу ESMA на необхідність кращої транскордонної координації між регуляторами в ЄС та уніфікації їхніх підходів. Це, на думку учасників зібрання, сприятиме захисту інтересів малих асоціацій перед NCAs країн СЕЕ-регіону, які часто встановлюють значно жорсткіші вимоги для учасників своїх ринків, ніж ті, що передбачені на рівні ЄС.

Перехід частини наглядових повноважень від NCAs до ESMA у зв’язку з реформою європейської системи наглядових органів (ESFS) – одне з нагальних питань, при цьому  асоціації СЕЕ вважають, що особливо малі ринки повинні мати можливість звертатися до ESMA, якщо їхні національні регулятори роблять кроки, що не відповідають вимогам ЄС і шкодять місцевим ринкам.

Учасники зустрічі погодилися із необхідністю залишити без змін кількість членів Ради EFAMA (зокрема, корпоративних), щоб зберегти місця для усіх СЕЕ-асоціацій із країн-членів ЄС і забезпечити їхнє регулярне представництво на засіданнях Ради EFAMA, у роботі Постійних комітетів EFAMA та у новій оперативній групі EFAMA Task Force 2030 (TF 2030). Для СЕЕ-асоціацій участь у TF 2030, у підгрупу якої «Малі асоціації» нині поки входить тільки Хорватія (планує долучитися також Чехія), є можливістю краще відстоювати свої інтереси.

Завданнями для TF 2030, з погляду СЕЕ-асоціацій, можуть бути: розробка Антитрастового Кодексу (Anti-Trust Code), Кодексу захисту персональних даних (GDPR Code); пошук шляхів для забезпечення майбутнього для фондів грошового ринку (MMF); вироблення Стратегії розвитку ринків капіталу, з урахуванням позиції малих асоціацій та потреби у захисті малих ринків.  Асоціації СЕЕ вважають, що національні регулятори мають підтримувати свої порівняно малі ринки, зокрема у дуже проблемному питанні падіння ставок винагороди, адже вони існують саме завдяки своїм національним ринкам.

Директор з міжнародних зв’язків УАІБ Анастасія Гаврилюк розповіла на зустрічі про ситуацію в Україні із транспонуванням законодавства ЄС щодо фондів (зокрема, Директиви про UCITS) і наближенням строків імплементації відповідних вимог за Угодою про асоціацію між ЄС та Україною, а також про очікуване оновлення Додатків до Угоди у частині переліку законодавчих актів ЄС, що мають бути транспоновані в Україні, з урахуванням чинного законодавства ЄС.

Учасники зустрічі також вирішили провести електронне опитування серед СЕЕ-асоціацій щодо підходів до оподаткування інвестиційних фондів та їхніх інвесторів у країнах регіону і посилити координацію всередині групи шляхом більш інтенсивного обміну інформацією, у тому числі частіших зустрічей. Домовилися оновити Меморандум про взаєморозуміння СЕЕ-групи, деталізувавши опис шляхів співпраці, а також долучивши Хорватію та Чехію, які не брали участі у версії 2010 року.

Наступна зустріч групи CEE-асоціацій запланована на жовтень 2019 року та відбудеться у Будапешті.

Більше про CEE Initiativeна сайті УАІБ.

Основні цифри
Кількість КУА297на 07.07.20
Кількість ІСІ1472на 07.07.20
Кількість НПФ*60на 07.07.20
Кількість СК*2на 30.04.20
Активи, млн. грн.

365 314

на 30.04.20